English version
Martin Vinther Bavngaard

Martin Vinther Bavngaard

Kort om

Med afsæt i et socioteknisk perspektiv undersøger mit ph.d.-projekt implementeringen af den sociale teknologi Komp hos hjemmeboende ældre i tre bydele indenfor Oslo Kommune. Projektet gribes kvalitativt an, med et fokus på måden hvorpå teknologien former - og formes af - de aktører, hvis livsverden den indtræder i.

Projektet er et samarbejde mellem OsloMet, Oslo Kommune og No Isolation.