English version
Anders Graver Knudsen

Anders Graver Knudsen

Kort om

Forskingsfelt er blant annet marginalisering og minoriteter i mediene, sportsjournalistikk og frilansjournalistikk. Sammen med Gunn Bjørnsen har han skrevet «Burdens of representation. Recruitment and attitudes to journalism among journalism students with ethnic minority backgrounds» (2016), og sammen med Birgit Røe Mathisen har han skrevet Fritt Ord-rapporten «Høy trivsel – usikre kår. Frilansundersøkelsen 2019». Knudsen har 10 års erfaring som fotojournalist, og har skrevet boka «20 – fotojournalistutdanningens historie» (2015).

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald ; Knudsen, Anders Graver (2024). Critically Contextualizing a Mega-Event: Nordic Sports Commentaries During the 2022 World Cup in Football. Media and Communication. Vol. 12.
https://doi.org/10.17645/mac.8051

Knudsen, Anders Graver ; Hornmoen, Harald ; Hyde-Clarke, Nathalie (2024). Sports Journalists as Agents of Change: Shifting Political Goalposts in Nordic Countries. Media and Communication. Vol. 12.
https://doi.org/10.17645/mac.i447

Mathisen, Birgit Røe; Knudsen, Anders Graver (2022). High job-satisfaction and a precarious future: the double edged nature of freelancing. Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalism between disruption and resilience - Reflections on the Norwegian Experience. s. 60-82. Routledge.

Knudsen, Anders Graver (2020). Dealing with doping: Representations of morality and health in a "forgotten" case. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 121-142. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215040844-2020-7

Knudsen, Anders Graver ; Mathisen, Birgit Røe (2020). Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norske mediefrilansere i en endringsutsatt bransje. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-02

Fonn, Birgitte Kjos ; Bjerke, Paul; Knudsen, Anders Graver ; Mathisen, Birgit Røe (2019). Langt mer enn Akersgata – et nytt landskap tar form. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalistikk, profesjon og endring. s. 65-92. Orkana Forlag.

Rahman, Golam; Frey, Elsebeth ; El Bour, Hamida; Knudsen, Anders Graver ; Rhaman, Mofizur; Steien, Solveig; Yacoub, Taoufik (2017). Core Values of Journalism among Students in Bangladesh, Norway and Tunisia: A Comparative Study. Daffodil Journal of Humanities & Social Science. Vol. 4.

Bjørnsen, Gunn; Knudsen, Anders Graver (2016). Burdens of Representation. Recruitment and Attitudes towards Journalism among Journalism Students With Ethnic Minority Backgrounds. Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Red.). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. s. 205-224. Nordicom.

Eide, Elisabeth ; Krøvel, Roy ; Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online. Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/2365

Eide, Elisabeth ; Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt. Ottosen, Rune; Eide, Elisabeth (Red.). Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. s. 201-215. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig