Norwegian version
Anders Graver Knudsen

Anders Graver Knudsen

Scientific publications

Knudsen, Anders Graver (2020). Dealing with doping: Representations of morality and health in a "forgotten" case. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Ed.). Media Health. The Personal in Public Stories. Kapittel 6. p. 121-142. Universitetsforlaget.

Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe (2020). Sårbarhet og avmakt? Arbeidsvilkår for norske mediefrilansere i en endringsutsatt bransje. Søkelys på arbeidslivet .
https://hdl.handle.net/11250/2734426

Fonn, Birgitte Kjos; Bjerke, Paul; Knudsen, Anders Graver; Mathisen, Birgit Røe (2019). Langt mer enn Akersgata – et nytt landskap tar form. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (Ed.). Journalistikk, profesjon og endring. kapittel 3. p. 65-92. Orkana Forlag.

Rahman, Golam; Frey, Elsebeth; El Bour, Hamida; Knudsen, Anders Graver; Rhaman, Mofizur; Steien, Solveig; Yacoub, Taoufik (2017). Core Values of Journalism among Students in Bangladesh, Norway and Tunisia: A Comparative Study. Daffodil Journal of Humanities & Social Science . Vol. 4.

Bjørnsen, Gunn; Knudsen, Anders Graver (2016). Burdens of Representation. Recruitment and Attitudes towards Journalism among Journalism Students With Ethnic Minority Backgrounds. Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Ed.). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. 13. p. 205-224. Nordicom.

Eide, Elisabeth; Krøvel, Roy; Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/2365

Eide, Elisabeth; Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt. Ottosen, Rune; Eide, Elisabeth (Ed.). Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 11. p. 201-215. Abstrakt forlag.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete