Norwegian version
Jon Petter Evensen

Jon Petter Evensen

Scientific publications

Simonsen, Anne Hege ; Evensen, Jon Petter (2017). Crises, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back. Nordicom Review. Vol. 38.
https://doi.org/10.1515/nor-2017-0416

Evensen, Jon Petter (2015). Kreativitet kan læres på nytt. Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens (Ed.). Entreprenørskap og ledelse i media. p. 83-99. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege ; Evensen, Jon Petter (2010). Se! Lærebok i visuell journalistikk. ISBN: 978-82-7147-325-9. 164 p. IJ-forlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete