Norwegian version
Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn

Research projects

Scientific publications

Fonn, Birgitte Kjos (2023). Et fagblad i forkant av nyhetsbildet. En casestudie av fagpressepublikasjonen Dine Penger. Aker, Tone Kristin; Bjerke, Paul (Ed.). Fagpressen 125 år. p. 244-261. Orkana Forlag.

Fonn, Birgitte Kjos (2022). Nye måter å dekke Vesten på. En studie av internasjonalt stoff i to norske aviser 1975–2005. Mediehistorisk tidsskrift.

Fonn, Birgitte Kjos (2022). Denne gangen er det annerledes. En studie av børskrakket i 1987 i to norske aviser. Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe (Ed.). Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.169.ch9

Fonn, Birgitte Kjos ; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe (2022). Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke. ISBN: 9788202773250. 285 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.169

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos ; Halvorsen, Lars Julius (2022). Promoting and democratizing literature. A Norwegian policy success. de la Porte, C; Eydal, GB; Kauko, Jaakko; Nohrstedt, D; t'Hart, P; Tranøy, Bent Sofus (Ed.). Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. p. 174-195. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780192856296.003.0009

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Fonn, Birgitte Kjos ; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review. Vol. 43.
https://doi.org/10.2478/nor-2022-0001

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos ; Mathisen, Birgit Røe (2022). A shifting professional landscape. Mathisen, Birgit Røe (Ed.). Journalism between disruption and resilience - Reflections on the Norwegian Experience. p. 39-59. Routledge.

Fonn, Birgitte Kjos (2021). Gjennom ordet. To bemerkelsesverdige bokverk om ordets makt og avmakt. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 18.
http://medietidsskrift.no/content/uploads/2021/06/

Fonn, Birgitte Kjos ; Hyde-Clarke, Nathalie (2021). Media Consensus and Divergences in Norway During the Second Wave of Coronavirus Infections. 18 p. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2021.2001358

Hornmoen, Harald ; Fonn, Birgitte Kjos ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 p. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete