English version
Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Mathisen, Birgit Røe (2022). A shifting professional landscape. Mathisen, Birgit Røe (Red.). Journalism between disruption and resilience - Reflections on the Norwegian Experience. kapittel 3. s. 39-59. Routledge.

Fonn, Birgitte Kjos (2022). Nye måter å dekke Vesten på. En studie av internasjonalt stoff i to norske aviser 1975–2005. Mediehistorisk tidsskrift .

Fonn, Birgitte Kjos (2022). Denne gangen er det annerledes. En studie av børskrakket i 1987 i to norske aviser. Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe (Red.). Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke. Cappelen Damm Akademisk.

Fonn, Birgitte Kjos; Hovlid, Ellen Lexerød; Mathisen, Birgit Røe (2022). Presse, profesjon og politikk : festskrift til Paul Bjerke. ISBN: 9788202773250. 285 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.169

Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Halvorsen, Lars Julius (2022). Promoting and democratizing literature. A Norwegian policy success. de la Porte, C; Eydal, GB; Kauko, Jaakko; Nohrstedt, D; t'Hart, P; Tranøy, Bent Sofus (Red.). Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Chapter 9. s. 174-195. Oxford University Press.
https://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/o...

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review . Vol. 43.

Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie (2021). Media Consensus and Divergences in Norway During the Second Wave of Coronavirus Infections. 18 s. Journalism Practice .

Fonn, Birgitte Kjos (2021). Gjennom ordet. To bemerkelsesverdige bokverk om ordets makt og avmakt. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 18.
http://medietidsskrift.no/content/uploads/2021/06/...

Fonn, Birgitte Kjos (2020). Body, Mind and Soul : The Changing Face of Health Issues in the Media. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. Chapter 3. s. 51-75. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig