English version
Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Leder sammen med professor Risto Kunelius forskernettverket MediaClimate, som studerer mediedekningen av klimakrisen, med vekt på klimatoppmøtene. Dessuten nasjonalt ansvarlig for det nordiske nettverket Theorynord, som studerer migrasjon og medier.

Vitenskapelige publikasjoner

Figenschou, Tine Ustad; Eide, Elisabeth; Einervoll Nilsen, Ruth (2021). Investigations of a journalistic blind spot: Class, constructors, and carers in Norwegian media. Nordicom Review . Vol. 42.

Eide, Elisabeth (2021). Media setting the agenda: The various shapes of media Othering. Bhugra, Dinesh (Red.). The Oxford Textbook of Migrant Psychiatry. Chapter 44. Oxford University Press.

Eide, Elisabeth; Figenschou, Tine Ustad (2021). Arbeidsliv, arbeidsfolk og klasse i norske aviser. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. Kapittel 17. s. 331-353. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Climate Reporting: Challenges and Opportunities. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 18. s. 164-183. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Introduction to climate reporting. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 17. s. 162-163. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Bamezai, Gita (2020). Building gender literacy: improving gender perspectives in journalism studies. 13 s. Journalism Education . Vol. 9. Special Issue

Eide, Elisabeth (2020). Transnational contextualisation: seeing the world from there, here and in-between. 20 s. Identities: Global Studies in Culture and Power .
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/107028...

Eide, Elisabeth (2020). Mobile Flight. Refugees and the Importance of Cell Phones. Nordic Journal of Migration Research .
https://journal-njmr.org/articles/10.33134/njmr.25...

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig