English version
Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Leder sammen med professor Risto Kunelius forskernettverket MediaClimate, som studerer mediedekningen av klimakrisen, med vekt på klimatoppmøtene. Dessuten nasjonalt ansvarlig for det nordiske nettverket Theorynord, som studerer migrasjon og medier.

Vitenskapelige publikasjoner

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Climate Reporting: Challenges and Opportunities. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 18. s. 164-183. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Introduction to climate reporting. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 17. s. 162-163. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Bamezai, Gita (2020). Introduction: Building gender literacy: improving gender perspectives in journalism studies. 13 s. Journalism Education . Vol. 9. Special Issue

Eide, Elisabeth (2020). Transnational contextualisation: seeing the world from there, here and in-between. 20 s. Identities: Global Studies in Culture and Power .
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/107028...

Eide, Elisabeth (2020). Mobile Flight. Refugees and the Importance of Cell Phones. Nordic Journal of Migration Research .
https://journal-njmr.org/articles/10.33134/njmr.25...

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Eide, Elisabeth (2019). Seeing the other, reflections on the we. Globalization and citizenship. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (Red.). Transnational Othering - Global Diversities. Media, Extremism and Free Expression. Chapter 21. s. 311-332. Nordicom.

Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (2019). Global Connections. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (Red.). Transnational Othering - Global Diversities. Media, Extremism and Free Expression. Chapter 1. s. 9-23. Nordicom.

Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (2019). Transnational Othering - Global Diversities. Media, Extremism and Free Expression. ISBN: 978-91-88855-18-3. 332 s. Nordicom.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig