English version
Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Kort om

Professor Emerita. Forskningsprosjekter: Medier, journalistikk og klimakrisen, Medier og marginalisering/kjønn, Afghanistan og journalistikk, Konflikt- og fredsjournalistikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Elisabeth; Skaufjord, Terje (2022). India - på vei mot hindunasjonalisme. ISBN: 9788282262521. 430 s. Res Publica.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2021). Voices of a generation the communicative power of youth activism. Climatic Change . Vol. 169.

Figenschou, Tine Ustad; Eide, Elisabeth; Nilsen, Ruth Einervoll (2021). Investigations of a journalistic blind spot: Class, constructors, and carers in Norwegian media. Nordicom Review . Vol. 42.

Eide, Elisabeth (2021). Media setting the agenda The various shapes of media othering. Bhugra, Dinesh; Ayonrinde, Oyedeji; Tolentino Jr, Edgardo Juan; Valsraj, Koravangattu; Ventriglio, Antonio (Red.). The Oxford Textbook of Migrant Psychiatry. Chapter 44. s. 375-382. Oxford University Press.

Eide, Elisabeth; Figenschou, Tine Ustad (2021). Arbeidsliv, arbeidsfolk og klasse i norske aviser. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. Kapittel 17. s. 331-352. Cappelen Damm Akademisk.

Simonsen, Anne Hege; Eide, Elisabeth; Alghasi, Sharam (2020). Hvem er "vi" nå?. ISBN: 978-82-02-56267-0. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Climate Reporting: Challenges and Opportunities. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 18. s. 164-183. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (2020). Introduction to climate reporting. Holmes, David C; Richardson, Lucy (Red.). Research Handbook on Communicating Climate Change. Chapter 17. s. 162-163. Edward Elgar Publishing.

Eide, Elisabeth; Bamezai, Gita (2020). Building gender literacy: improving gender perspectives in journalism studies. 13 s. Journalism Education . Vol. 9. Special Issue

Eide, Elisabeth (2020). Transnational contextualisation: seeing the world from there, here and in-between. 20 s. Identities: Global Studies in Culture and Power .
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/107028...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig