English version
Kristin Skare Orgeret

Kristin Skare Orgeret

Kort om

Dr.Art. med doktoravhandling om fjernsynsnyheter og nasjonsbygging i Sør Afrika etter apartheid. Mangeårig arbeid med forskning, undervisning, journalistikk og evalueringsarbeid innen medieutvikling og journalistikk ikke minst i Afrika og Asia.
Leder Norhed-prosjektet 'Bridging Gaps, Building Futures' (2014-2018) som involverer journalistutdanningene i Nepal, Uganda og Sør Sudan fra norsk side.
Faglig koordinator av MA-programmet i journalistikk ved HIOA.
Leder av nasjonalt fagråd for mediestudier. Styremedlem i Senter for Tverrfaglig Medieforskning STM og IAWRT (International Association for Women in Radio and TV). Representerer Norge i Nordicoms vitenskapelige råd.
Leder forskergruppen Medier, Krig og Konflikt (MEKK) sammen med Roy Krøvel.
For mer info se:
https://blogg.hioa.no/mekk/members/about/

Vitenskapelige publikasjoner

Orgeret, Kristin; Selnes, Florence Namasinga (2020). Social media in Uganda: revitalising news journalism?. Media, Culture and Society . Vol. 42.

Orgeret, Kristin (2020). Discussing Emotions in Digital Journalism. Digital Journalism . Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1727347

Orgeret, Kristin; Idås, Trond; Backholm, Klas (2020). #MeToo, Sexual Harassment and Coping Strategies in Norwegian Newsrooms. Media and Communication . Vol. 8.

Selnes, Florence Namasinga; Orgeret, Kristin (2020). Women and Election Activism in Uganda: The Pads4Girls Social Media Campaign. Ndlela, Martin Nkosi; Mano, Winston (Red.). Social Media and Elections in Africa, Volume 2. 3. s. 31-58. Palgrave Macmillan.

Orgeret, Kristin; Sletteland, Anja (2020). Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet. ISBN: 978-82-8342-099-9. 215 s. Forlaget Manifest AS.

Orgeret, Kristin (2019). Higher education institutions and transformational development: Ways forward. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. 24. s. 557-570. African Minds.

Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (2019). Bridging gaps, building futures: Global journalism and local practices. Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (Red.). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. Kap.3. s. 83-104. African Minds.

Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy (2019). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. ISBN: 9781928502005. 570 s. African Minds. 10.5281/zenodo.3607371

Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (2019). Global Connections. Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (Red.). Transnational Othering - Global Diversities. Media, Extremism and Free Expression. Chapter 1. s. 9-23. Nordicom.

Eide, Elisabeth; Orgeret, Kristin; Mutluer, Nil (2019). Transnational Othering - Global Diversities. Media, Extremism and Free Expression. ISBN: 978-91-88855-18-3. 332 s. Nordicom.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig