English version
Roy Krøvel

Roy Krøvel

Kort om

Roy Krøvel er professor i journalistikk på OsloMet og professor II på Samisk høgskole. Krøvel er sivilingeniør med hovudoppgåve om prosjektstyring og miljørisiko. Han fullførte i 2006 ein Ph.d i historie om geriljaorganisasjonar, bruk av internett og journalistikk i Mexico og Mellom-Amerika. Han har også vore professor II knytt til latin-amerikastudiar på Universitetet i Oslo.
Sidan 2008 har han koordinert eit samarbeid med nettverk for interkulturelle urfolksuniversitet i Latin-Amerika (RUIICAY) finansiert av DIKU og NORAD (NORHED). Han har sidan 2017 vore prosjektleiar for prosjektet «Making Transparency Possible» finansiert av Norges forskingsråd. Krøvel er ein av to leiarar av forskargruppa «Media, krig og konflikt» på OsloMet.

Vitenskapelige publikasjoner

Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy; Palumbo, Fabrizio (2023). Understanding Roots and Betweenness Defining Safety of Journalists as a Sub-Field of Research. Journalism Studies . Vol. 24.

Westlund, Oscar; Krøvel, Roy; Orgeret, Kristin (2022). Newsafety: Infrastructures, Practices and Consequences. Journalism Practice . Vol. 16.

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2022). The role of the Sámi media in democratic processes: The Arctic Railway in Yle Sápmi and NRK Sápmi. Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, Saara; Magga, Sigga-Marja (Red.). The Sámi World. 23. s. 382-396. Routledge.

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2022). The history of the hybrid Sámi media system. Valkonen, Sanna; Aikio, Áile; Alakorva, Saara; Magga, Sigga-Marja (Red.). The Sámi World. 25. s. 415-429. Routledge.

Rasmussen, Torkel; Sara, Inker-Anni; Krøvel, Roy (2021). A Sámi media system?. Nordicom Review . Vol. 42.
https://hdl.handle.net/10037/23856

Sara, Inker-Anni; Rasmussen, Torkel; Krøvel, Roy (2021). Defining the limitations and opportunities in the consultation with the Sámi: The cases of the Arctic Railway and the Davvi Vindpark. 13 s. The Arctic Yearbook .
https://hdl.handle.net/11250/2980888

Appelgren, Ester; Krøvel, Roy; Lindén, Carl-Gustav; Westlund, Oscar (2020). Expectations, Challenges, and Expertise : The Importance of Non-Western Data Journalism. Mutsvairo, Bruce; Bebawi, Saba; Borges-Rey, Eddy (Red.). Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Preface. s. xxi-xxxv. Palgrave Macmillan.

Fadnes, Ingrid; Larsen, Anna Grøndahl; Krøvel, Roy (2020). Introduction. Safety for journalists and self-censorship. Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (Red.). Journalist Safety and Self-Censorship. Routledge.

Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy (2020). Journalist Safety and Self-Censorship. ISBN: 9780367409623. 210 s. Routledge.

Krøvel, Roy (2020). A dialogue of knowledges - What can we bring home from the plurivers?. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Red.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Chapter 7. s. 128-149. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig