English version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

Kort om

Viktigste fagområder er pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen

Fagområder

Emner

Medievitenskap   Pressehistorie   Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Ottosen, Rune (2021). 30 år i krig: Hvordan kan vi forstå norsk mediedekning?. Heier, Tormod; Grung, Micheline Egge (Red.). Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Kapittel 12. Gyldendal Akademisk.

Ottosen, Rune; Edsforth, Ronald (2020). Representation of Peace in the Modern Area Since 1920. Edsforth, Ronald (Red.). A Cultural History of Peace. Chaper 5 Volume 6. s. 105-125. Bloomsbury Academic.

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til "out-of area"-strategi: Mediene og Norges deltagelse i NATOs nye kriger 1999-2018. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 32.
http://www.pressetidsskrift.no/content/uploads/pub...

Ottosen, Rune (2019). Norway´s New(s) Wars - Syria in Norwegian Mass Media. Nordlit .

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet. Kapittel 6. s. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (2019). Libya: Krigens uutholdelige letthet. ISBN: 9788202634421. 274 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://www.idunn.no/nmt/2019/02/et_varslet_folkem...

Ottosen, Rune (2019). Terror alert without a cause. A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014. Renaud, de la Brosse; Holt, Kristoffer (Red.). Media and Journalism in an Age of terrorism. Chapter 11. Cambridge Scholars Publishing.

Høiby, Marte; Ottosen, Rune (2019). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig