English version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

Kort om

Viktigste fagområder er pressehistorie, mediedekning av internasjonale konflikter og journalistrollen

Fagområder

Emner

Medievitenskap   Pressehistorie   Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til out-of area: Medie og Norges deltagelse i NATOs nye kriger 1999-2018. Pressehistorisk tidsskrift . Vol. 32.

Ottosen, Rune (2019). Norway´s New(s) Wars - Syria in Norwegian Mass Media. Nordlit .

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Red.). Libya: Krigens uutholdelige letthet. Kapittel 6. s. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (2019). Libya: Krigens uutholdelige letthet. ISBN: 9788202634421. 274 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://www.idunn.no/nmt/2019/02/et_varslet_folkem...

Ottosen, Rune (2019). Terror alert without a cause. A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014. Renaud, de la Brosse; Holt, Kristoffer (Red.). Media and Journalism in an Age of terrorism. Chapter 11. Cambridge Scholars Publishing.

Høiby, Marte; Ottosen, Rune (2019). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict . Vol. 12.

Ottosen, Rune (2018). Turist në utopi. Udhëtime idelogjhi dhe në pezazhin shqiptar. ISBN: 9789928221292. 319 s.

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Red.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Chapter 17. s. 158-163. Springer.
https://www.springer.com/gb/book/9783658129088

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig