Norwegian version
Rune Ottosen

Rune Ottosen

About

Reasearch interest is press history, media coverage of war and conflicts and the role of journalists

Fields of study

Subject areas

Media science   Media history   Journalism

Scientific publications

Ottosen, Rune (2021). 30 år i krig: Hvordan kan vi forstå norsk mediedekning?. Grung, Micheline Egge; Heier, Tormod (Ed.). Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Kapittel 12. Gyldendal Akademisk.

Ottosen, Rune; Edsforth, Ronald (2020). Representation of Peace in the Modern Area Since 1920. Edsforth, Ronald (Ed.). A Cultural History of Peace. Chaper 5 Volume 6. p. 105-125. Bloomsbury Academic.

Eide, Elisabeth; Ottosen, Rune (2019). How to teach War and Peace journalism: professional challenges when encountering propaganda and fake news. Journalism Education . Vol. 8.

Ottosen, Rune (2019). Fra kald krig til "out-of area"-strategi: Mediene og Norges deltagelse i NATOs nye kriger 1999-2018. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 32.
http://www.pressetidsskrift.no/content/uploads/pub...

Ottosen, Rune (2019). Norway´s New(s) Wars - Syria in Norwegian Mass Media. Nordlit .

Ottosen, Rune (2019). Mediene må lære av sine feil i mediedekning av Libya-krigen. Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (Ed.). Libya: Krigens uutholdelige letthet. Kapittel 6. p. 125-148. Cappelen Damm Akademisk.

Tvedt, Terje; Ottosen, Rune; Heier, Tormod (2019). Libya: Krigens uutholdelige letthet. ISBN: 9788202634421. 274 p. Cappelen Damm Akademisk.

Ottosen, Rune (2019). Et varslet folkemord? Dekning av Holocaust i norsk og svensk presse. Norsk Medietidsskrift . Vol. 26.
https://www.idunn.no/nmt/2019/02/et_varslet_folkem...

Ottosen, Rune (2019). Terror alert without a cause. A study of the Twitter feed in Norway about a possible terror threat in July 2014. Renaud, de la Brosse; Holt, Kristoffer (Ed.). Media and Journalism in an Age of terrorism. Chapter 11. Cambridge Scholars Publishing.

Høiby, Marte; Ottosen, Rune (2019). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict . Vol. 12.

Ottosen, Rune (2018). Turist në utopi. Udhëtime idelogjhi dhe në pezazhin shqiptar. ISBN: 9789928221292. 319 p.

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Ed.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Chapter 17. p. 158-163. Springer.
https://www.springer.com/gb/book/9783658129088

Ottosen, Rune; Steensen, Steen (2018). Blood and Security during the Norway Attacks: Authorities’ Twitter Activity and Silence. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Ed.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 3. p. 63-84. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/97...

Steensen, Steen; Frey, Elsebeth; Hornmoen, Harald; Ottosen, Rune; Konow Lund, Maria (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Ed.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 12. p. 277-295. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/97...

Ottosen, Rune; Rudsengen, Belinda (2018). Ambivalent og historieløst? Norske avisers dekning av norsk militær nærvær i Irak og Syria. Internasjonal Politikk . Vol. 76.

Ottosen, Rune (2018). Folkerett og droner i krigføring. Gynnild, Astrid (Ed.). Droner i sivilsamfunnet. Aktører, teknologi og etiske utfordringer. Kap 7. p. 130-146. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_droner-i-sivilsamfunn...

Ottosen, Rune (2018). Mediene må bidra til en opplyst samtale om vår sikkerhetspolitikk. Norsk Medietidsskrift .

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; Reimerth, Gudrun; Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin; de Silva, Purnaka L (Ed.). The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge.

Ottosen, Rune; Høibye, Marte (2017). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. Media, War & Conflict .

Ottosen, Rune (2017). Revolusjonsfrykt og klassekamp: 1917-revolusjonen og norsk presse. Mediehistorisk tidsskrift .
http://www.medietidsskrift.no/content/uploads/pub/...

Ottosen, Rune; Nohrstedt, Stig A. (2017). Sustainable War Journalism and International Public Law. Berglez, Peter; Olausson, Ulrika; Ots, Mart (Ed.). What is Sustainable Journalism? Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism. Chapter Twelve. Peter Lang Publishing Group.

Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (2017). Gendering War and Peace Journalism. New challenges for media research. Carlsson, Ulla; Pÿhtâri, Reeta (Ed.). The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 4. p. 61-70. Nordicom.

Ottosen, Rune; Nohrstedt, Stig Arne (2017). What's wrong with War journalism? Why and how legal aspects of conflicts need better reporting. Carlsson, Ulla; Pÿhtâri, Reeta (Ed.). The Assault on Journalism Building Knowledge to Protect Freedom of Expression. Chapter 25. p. 241-255. Nordicom.
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publ...

Ottosen, Rune (2016). Politisk batalje eller klimadebatt? Lofoten-spørsmålet under valget 2013 i et pressehistorisk perspektiv. Pressehistorisk tidsskrift .

Ottosen, Rune (2016). Masculinity, Iconisation and Fictional War Heroes in GWT. Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (Ed.). Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. Chapter 13. p. 227-244. Nordicom.

Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (2016). Approaches and Insights on Gendering War- and Peace Reporting. Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (Ed.). Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. Introduction. p. 9-32. Nordicom.

Lippe, Berit von der; Ottosen, Rune (2016). Gendering War and Peace Reporting. Some Insights - some Missing Links. ISBN: 978-91-87957-42-0. 278 p. Nordicom.

Ottosen, Rune (2016). Legale og illegale avisers dekning av unntakstilstanden i Trøndelag i oktober 1942. Pressehistorisk tidsskrift .

Ottosen, Rune; Hovden, Jan Fredrik (2016). New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Ed.). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Chapter 4. p. 51-70. Nordicom.

Ottosen, Rune; Øvrebø, Sjur (2016). Who´s to Blame for the Chaos in Syria? The Coverage of Syria in Aftenposten with Libya as Doxa. Orgeret, Kristin; Tayeebwa, William (Ed.). Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Capter 3. p. 63-80. Nordicom.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete