Norwegian version
Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal

Fields of study

Academic disciplines

Philosophy

Subject areas

Human dignity   Essential

Scientific publications

Oltedal, Audgunn; Skre, Arnhild (2013). Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. ISBN: 978-82-530-3596-3. 315 p. Pax Forlag.

Oltedal, Audgunn; Ytterstad, Andreas (2012). Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. Orgeret, Kristin (Ed.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. 2. p. 57-87. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Oltedal, Audgunn (2009). Populisme og avpolitisering. Aarsæther, Nils; Oltedal, Audgunn; Heen, Knut (Ed.). Venstrepopulisme - utfordringer for rød-grønn politikk. p. 39-58. Forlaget Kolon.

Oltedal, Audgunn; Aarsæther, Nils; Heen, Knut (2009). Utfordringar for rød-grønn politikk. Aarsæther, Nils; Oltedal, Audgunn; Heen, Knut (Ed.). Venstrepopulisme - utfordringer for rød-grønn politikk. Kap. 12. p. 169-179. Forlaget Kolon.

Oltedal, Audgunn (2009). Innsyn og personvern. Innsyn : slik kikker du byråkrater og politikere i kortene. p. 213-235. IJ-forlaget.

Oltedal, Audgunn (2009). Intervju med Kristin Halvorsen. ISBN: 978-82-7419-132-7. 5 p. Emilia Press AS.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete