Norwegian version
Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Scientific publications

Ytterstad, Andreas; Veimo, Marte (2020). Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". Mediehistorisk tidsskrift .
http://medietidsskrift.no/content/uploads/2020/12/...

Ytterstad, Andreas (2020). Indigenous good sense on global warming. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Ed.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Chapter 8. p. 150-166. Routledge.

Ytterstad, Andreas (2017). Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”. Nordicom Information . Vol. 39.
http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/nordico...

Ytterstad, Andreas (2016). Vinn, vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomijournalistikk. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Ed.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. kapittel 7. p. 139-163. Fagbokforlaget.

Ytterstad, Andreas (2015). Chapter on Norway with Asbjørn Wahl and Conclusion. Ytterstad, Andreas (Ed.). Global Climate Jobs. Norwa and Conclusion.

Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: Norwegian grassroots challenging the oil and climate change hegemony. Borgnäs, Kajsa; Eskelinen, Teppo; Perkiö, Johanna; Warlenius, Rikard (Ed.). The Politics of Ecosocialism - Transforming Welfare. chapter 10. p. 163-180. Routledge.

Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Ytterstad, Andreas (Ed.). Broen til framtiden. Kap 1. p. 11-24. Gyldendal Akademisk.

Ytterstad, Andreas (2015). Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?. Vardøger . Vol. 35.

Ytterstad, Andreas (2015). Framing global warming: Is that really the question? A realist, gramscian critique of the framing paradigm in media and communication research. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture . Vol. 9.

Ytterstad, Andreas (2014). Vite, men ikke røre? Profesjonelle grenser for klimahandling hos norske forskere og journalister. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Ed.). Klima, medier og politikk. Kapittel 5. p. 83-101. Abstrakt forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete