Norwegian version
Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Scientific publications

Ytterstad, Andreas; Bødker, Henrik (2022). Climate Change Journalism in Norway—Working with Frequency Around the “Green Shift”. Journalism Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616...

Ytterstad, Andreas; Houeland, Camilla; Jordhus-Lier, David (2021). Heroes of the Day After Tomorrow: “The Oil Worker” in Norwegian Climate Coverage 2017–2021. 18 p. Journalism Practice . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/89596

Ytterstad, Andreas (2021). Climate Jobs Plans: A Mobilizing Strategy in Search of Agency. Räthzel, Nora; Stevis, Dimitris; Uzzell, David (Ed.). The Palgrave Handbook of Environmental Labour Studies. chapter 11. p. 249-270. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Pearman, Olivia; Boykoff, Maxwell; Osborne-Gowey, Jeremiah; Aoyagi, Midori; Ballantyne, Anne Gammelgaard; Chandler, Patrick; Daly, Meaghan E.; Doi, Kaori; Fernández-Reyes, Rogelio; Jiménez-Goméz, Isidro; Nacu-Schmidt, Ami; McAllister, Lucy; McNatt, Marisa; Mocatta, Gaby; Petersen, Lars Kjerulf; Simonsen, Anne Hege; Ytterstad, Andreas (2021). COVID- 19 media coverage decreasing despite deepening crisis. The Lancet Planetary Health .
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/...

Ytterstad, Andreas; Veimo, Marte (2020). Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". Mediehistorisk tidsskrift .
http://medietidsskrift.no/content/uploads/2020/12/...

Ytterstad, Andreas (2020). Indigenous good sense on global warming. Breidlid, Anders; Krøvel, Roy (Ed.). Indigenous Knowledges and the Sustainable Development Agenda. Chapter 8. p. 150-166. Routledge.

Ytterstad, Andreas (2017). Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”. Nordicom Information . Vol. 39.
http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/nordico...

Ytterstad, Andreas (2016). Vinn, vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomijournalistikk. Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos; Strømme, Espen Sørmo (Ed.). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. kapittel 7. p. 139-163. Fagbokforlaget.

Ytterstad, Andreas (2015). Chapter on Norway with Asbjørn Wahl and Conclusion. Ytterstad, Andreas (Ed.). Global Climate Jobs. Norwa and Conclusion.

Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: Norwegian grassroots challenging the oil and climate change hegemony. Borgnäs, Kajsa; Eskelinen, Teppo; Perkiö, Johanna; Warlenius, Rikard (Ed.). The Politics of Ecosocialism - Transforming Welfare. chapter 10. p. 163-180. Routledge.

Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Ytterstad, Andreas (Ed.). Broen til framtiden. Kap 1. p. 11-24. Gyldendal Akademisk.

Ytterstad, Andreas (2015). Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?. Vardøger . Vol. 35.

Ytterstad, Andreas (2015). Framing global warming: Is that really the question? A realist, gramscian critique of the framing paradigm in media and communication research. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture . Vol. 9.

Ytterstad, Andreas (2014). Vite, men ikke røre? Profesjonelle grenser for klimahandling hos norske forskere og journalister. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Ed.). Klima, medier og politikk. Kapittel 5. p. 83-101. Abstrakt forlag.

Ytterstad, Andreas; Høiby, Marte Havikbotn (2014). Journalistenes klimavalg - Mens vi venter på folket?. Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise (Ed.). Klima, medier og politikk. Kapittel 4. p. 65-83. Abstrakt forlag.

Ytterstad, Andreas (2014). Good sense on global warming. International Socialism .
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=1007&issue=144

Orgeret, Kristin; Krøvel, Roy Gunnar; Ytterstad, Andreas (2012). Objectivity and Advocacy in Global Warming Journalism. Scientific Knowledge, Local Experiences and Concern Among Students in Nicaragua, Nepal and Bangladesh. Asia Pacific Media Educator . Vol. 22.

Ytterstad, Andreas; Russell, Adrienne (2012). Pessimism of the intellect and optimism of the will. A Gramscian analysis of climate justice in summit coverage. Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto (Ed.). Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 13. p. 246-261. Nordicom.

Oltedal, Audgunn; Ytterstad, Andreas (2012). Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. Orgeret, Kristin (Ed.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. 2. p. 57-87. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Ytterstad, Andreas (2012). Football Nationalism in the Blogosphere. Carew, Riise and the Frames of Common Sense. Krøvel, Roy Gunnar; Roksvold, Thore Aksel (Ed.). We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. 11. p. 229-249. Nordicom.

Ytterstad, Andreas (2011). Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk. Norsk Medietidsskrift . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/1107

Eide, Elisabeth; Ytterstad, Andreas (2011). The Tainted Hero: Frames of Domestication in Norwegian Press Representation of the Bali Climate Summit. The International Journal of Press/Politics . Vol. 16.

Ytterstad, Andreas (2010). Alle i samme båt?. Orgeret, Kristin; Simonsen, Anne Hege (Ed.). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. 4. p. 49-71. Unipub forlag.

Eide, Elisabeth; Ytterstad, Andreas (2010). Norway: Small country, large ambitions. Eide, Elisabeth; Kunelius, Risto; Kumpu, Ville (Ed.). Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Chapter 14. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.

Ytterstad, Andreas (2008). God forstand i klimakampen? En analyse av det kritiske potensialet hos norske bloggere. Norsk Medietidsskrift . Vol. 15.

Ytterstad, Andreas (2008). “It is we – you and me, who possess real power”: Blogging protests against official Norwegian policy on climate change". Intercultural Communication Studies (ICS) . Vol. xxvii.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete