English version
Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag

Emner

Menneskeverd   Vesentleg

Vitenskapelige publikasjoner

Oltedal, Audgunn; Skre, Arnhild (2013). Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. ISBN: 978-82-530-3596-3. 315 s. Pax Forlag.

Oltedal, Audgunn; Ytterstad, Andreas (2012). Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. Orgeret, Kristin (Red.). Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. 2. s. 57-87. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Oltedal, Audgunn (2009). Populisme og avpolitisering. Aarsæther, Nils; Oltedal, Audgunn; Heen, Knut (Red.). Venstrepopulisme - utfordringer for rød-grønn politikk. s. 39-58. Forlaget Kolon.

Oltedal, Audgunn; Aarsæther, Nils; Heen, Knut (2009). Utfordringar for rød-grønn politikk. Aarsæther, Nils; Oltedal, Audgunn; Heen, Knut (Red.). Venstrepopulisme - utfordringer for rød-grønn politikk. Kap. 12. s. 169-179. Forlaget Kolon.

Oltedal, Audgunn (2009). Innsyn og personvern. Innsyn : slik kikker du byråkrater og politikere i kortene. s. 213-235. IJ-forlaget.

Oltedal, Audgunn (2009). Intervju med Kristin Halvorsen. ISBN: 978-82-7419-132-7. 5 s. Emilia Press AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig