English version
Tore Slaatta

Tore Slaatta

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Vitenskapsteori   Medier og kommunikasjon   Litteratursosiologi

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2020). Ambitious Literary Policies: International Perspectives. ISBN: 978-82-692022-0-5. 87 s.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Knut Åsdam: Oblique og Abyss. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 10, Del 2. s. 177-199. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Lene Berg: Shaving the Baroness og Kopfkino. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 9, Del 2. s. 161-176. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Økonomi og anerkjennelse i film- og videokunsten. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 8, Del 2. s. 147-160. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Uroen i det visuelle kunstfeltet. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 7, Del 2. s. 136-160. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Skjønnlitteraturen og forfatterens makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Introduksjon, Del 1. s. 36-38. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Østby (2018). Kunst i bevegelse. Iverksettelse av film- og videokunst. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Introduksjon, Del 2. s. 134-136. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Om intervensjoner og forfatterens symbolske makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 6, Del 1. s. 118-133. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Knausgård analyserer Knausgård. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 5, Del 1. s. 92-117. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Det skjønnlitterære feltet i 2011. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 4, Del 1. s. 67-91. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig