English version
Tore Slaatta

Tore Slaatta

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Vitenskapsteori   Medier og kommunikasjon   Litteratursosiologi

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2020). Ambitious Literary Policies: International Perspectives. ISBN: 978-82-692022-0-5. 87 s.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Knut Åsdam: Oblique og Abyss. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 10, Del 2. s. 177-199. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Lene Berg: Shaving the Baroness og Kopfkino. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 9, Del 2. s. 161-176. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Økonomi og anerkjennelse i film- og videokunsten. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 8, Del 2. s. 147-160. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Ø. (2018). Uroen i det visuelle kunstfeltet. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 7, Del 2. s. 136-160. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Skjønnlitteraturen og forfatterens makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Introduksjon, Del 1. s. 36-38. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Sæther, Susanne Østby (2018). Kunst i bevegelse. Iverksettelse av film- og videokunst. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Introduksjon, Del 2. s. 134-136. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Om intervensjoner og forfatterens symbolske makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 6, Del 1. s. 118-133. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Knausgård analyserer Knausgård. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 5, Del 1. s. 92-117. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Det skjønnlitterære feltet i 2011. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 4, Del 1. s. 67-91. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Feltets omfang, posisjon og egenskaper. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 3, Del 1. s. 49-66. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Å studere litteraturen som felt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Kapittel 2, Del 1. s. 38-48. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2018). Iverksettelse, kunst og makt. Slaatta, Tore (Red.). Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. kapittel 1. s. 11-35. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore (2016). Om medieforskning, kulturelle uttrykk og symbolsk makt. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.

Slaatta, Tore (2016). Viten om samtiden og refleksivitet. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.

Slaatta, Tore (2016). Akademisk publisering i endring. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.

Slaatta, Tore (2016). Mediefagets brytning med sosiologien. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.

Slaatta, Tore (2016). Early Nordic Media Research and the special case of Norway (1930 - 1965). Simonson, Peter; Park, David W. (Red.). The international history of communication study. chapter 8. s. 171-192. Routledge.

Slaatta, Tore (2016). Micro vs. Macro: A Reflection on the Potentials of Field Analysis. Paterson, Chris; Lee, David; Saha, Anamik; Zoellner, Anna (Red.). Advancing Media Production Research. Shifting Sites, Methods, and Politics. chapter 7. s. 95-111. Palgrave Macmillan.

Slaatta, Tore (2015). Print versus digital in Norwegian newspapers. Media, Culture and Society . Vol. 37.

Slaatta, Tore (2014). Det transnasjonale nyhetsbeitet: En mediesosiologisk utmark i Europa-forskningen. Sosiologi i dag . Vol. 44.

Slaatta, Tore (2014). Redaksjon: mobilisering, differensiering, moderering. Baldersheim, Harald; Østerud, Øyvind (Red.). Det norske demokratiet i det 21. århundre. kapittel 14. s. 262-282. Fagbokforlaget.

Slaatta, Tore (2014). What do the facts say? Bokloven og forskningen. Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Red.). Kulturrikets tilstand 2013 : konferanserapport. hovedinnlegg. s. 22-26.

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2013). Makt og endring i den litterære institusjon. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del II.Kap 1. s. 93-117. Universitetsforlaget.

Slaatta, Tore; Rønning, Helge (2013). Homo Proponens - det utgivende mennesket. Brennøe, N.; Juul, P.; Rothstein, C. (Red.). Forlagsredaktion: Claus Clausen. kapittel. s. 208-218. Tiderne Skifter.

Ottosen, Rune; Slaatta, Tore; Øfsti, Sigurd (2013). How they missed the big story: Norwegian news media and NATO’s military operation in Libya. 15 s. Conflict & Communication Online . Vol. 12.
http://www.cco.regener-online.de/2013_1/pdf/ottose...

Slaatta, Tore (2012). Det norske kunstfeltet. Sosiologi i dag .

Slaatta, Tore (2012). Øyeblikk i skriftens historie. Østerud, Svein (Red.). 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. kapittel 2. s. 51-69. Abstrakt forlag.

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2012). A Very Special Trade? Or Just Like Other Media? Characteristics of the International Book Industry. Carlsson, Ulla; Johannisson, Jenny (Red.). Läsarnas marknad,marknadens läsare. Kapittel. s. 323-336. Nordicom.

Rønning, Helge; Slaatta, Tore (2012). Regional and National Structures in the Publishing Industry. Journal of Media Business Studies . Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig