English version
Harald Hornmoen

Harald Hornmoen

Kort om

Forskning og undervisning for det meste innen journalistikk og journalistikkstudier (særlig forskningsjournalistikk, litterær journalistikk, sportsjournalistikk, språk og diskurs i journalistikken) og dessuten risikokommunikasjon.

Koordinator for RESCUE (2014-17), et tverrfaglig forskningsprosjekt med partnere i Østerrike, Finland og Wales.

Leder for forskningsgruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX) fra januar 2014 til juli 2016 og fra august 2017.

Dr. art med en avhandling om vitenskapsjournalistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Alnæs, Jørgen (2023). Journalistisk langtidsvarsel: Narrativ analyse av framtidsfortellinger i norske nyhetsmedier. 25 s. Journalistica.
https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.136249

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review. Vol. 43.
https://doi.org/10.2478/nor-2022-0001

Hornmoen, Harald; Steensen, Steen (2021). Journalistikkens filosofi. ISBN: 978-82-15-05290-8. 226 s. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Gjefsen, Mads Dahl; Vie, Knut Jørgen (2021). Questioning researchers' evaluation of communication experiences: A combined interview- and media-based study of communicating socially contestable research. 18 s. Observatorio (OBS*). Vol. 15.
https://doi.org/10.15847/obsOBS15420211779

Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Andersen, Nina Blom (2020). The Public Face of an Epidemic Risk: Personalization of an Ebola Outbreak in Nordic Media. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 207-235. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; McInnes, Colin John (2018). Social Media Communication During Disease Outbreaks: Findings and Recommendations. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness . s. 255-275. Emerald Group Publishing Limited.
https://doi.org/10.1108/978-1-78756-269-120181016

Hornmoen, Harald (2018). “Environmentally friendly oil and gas production”: Analyzing Governmental Argumentation and Press Deliberation on Oil Policy. 15 s. Environmental Communication. Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/17524032.2016.1149086

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (2018). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. ISBN: 978-1-78756-269-1. 308 s. Emerald Group Publishing Limited.

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Red.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. s. 158-163. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-12909-5_17

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig