English version
Harald Hornmoen

Harald Hornmoen

Kort om

Forskning og undervisning for det meste innen journalistikk og journalistikkstudier (særlig forskningsjournalistikk, litterær journalistikk, sportsjournalistikk, språk og diskurs i journalistikken) og dessuten risikokommunikasjon.

Koordinator for RESCUE (2014-17), et tverrfaglig forskningsprosjekt med partnere i Østerrike, Finland og Wales.

Leder for forskningsgruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX) fra januar 2014 til juli 2016 og fra august 2017.

Dr. art med en avhandling om vitenskapsjournalistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review . Vol. 43.

Hornmoen, Harald; Steensen, Steen (2021). Journalistikkens filosofi. ISBN: 978-82-15-05290-8. 226 s. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Gjefsen, Mads Dahl; Vie, Knut Jørgen (2021). Questioning researchers' evaluation of communication experiences: A combined interview- and media-based study of communicating socially contestable research. Observatorio (OBS*) . Vol. 15.
https://www.researchgate.net/publication/357092212...

Hornmoen, Harald; Andersen, Nina Blom (2020). The Public Face of an Epidemic Risk: Personalization of an Ebola Outbreak in Nordic Media. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. Kapittel 10. s. 207-235. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Red.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Chapter 17. s. 158-163. Springer.
https://www.springer.com/gb/book/9783658129088

Steensen, Steen; Frey, Elsebeth; Hornmoen, Harald; Ottosen, Rune; Konow Lund, Maria (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 12. s. 277-295. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/97...

Hornmoen, Harald; McInnes, Colin John (2018). Social Media Communication During Disease Outbreaks: Findings and Recommendations. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 11. s. 255-275. Emerald Group Publishing Limited.

Hornmoen, Harald; Måseide, Per Helge (2018). Social Media in Management of the Terror Crisis in Norway: Experiences and Lessons Learned. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 4. s. 85-112. Emerald Group Publishing Limited.

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (2018). Social Media Use in Crises and Risks: an introduction to the collection. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. An Introduction to the Collection. s. 1-12. Emerald Group Publishing Limited.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig