English version
Harald Hornmoen

Harald Hornmoen

Kort om

Forskning og undervisning for det meste innen journalistikk og journalistikkstudier (særlig forskningsjournalistikk, litterær journalistikk, sportsjournalistikk, språk og diskurs i journalistikken) og dessuten risikokommunikasjon.

Koordinator for RESCUE (2014-17), et tverrfaglig forskningsprosjekt med partnere i Østerrike, Finland og Wales.

Leder for forskningsgruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX) fra januar 2014 til juli 2016 og fra august 2017.

Dr. art med en avhandling om vitenskapsjournalistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsen, Anders Graver ; Hornmoen, Harald ; Hyde-Clarke, Nathalie (2024). Sports Journalists as Agents of Change: Shifting Political Goalposts in Nordic Countries. Media and Communication. Vol. 12.
https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.i447

Hornmoen, Harald ; Knudsen, Anders Graver (2024). Critically Contextualizing a Mega-Event: Nordic Sports Commentaries During the 2022 World Cup in Football. Media and Communication. Vol. 12.
https://doi.org/https://doi.org/10.17645/mac.8051

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Alnæs, Jørgen (2023). Journalistisk langtidsvarsel: Narrativ analyse av framtidsfortellinger i norske nyhetsmedier. 25 s. Journalistica.
https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.136249

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Fonn, Birgitte Kjos ; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review. Vol. 43.
https://doi.org/10.2478/nor-2022-0001

Hornmoen, Harald ; Gjefsen, Mads Dahl; Vie, Knut Jørgen (2021). Questioning researchers' evaluation of communication experiences: A combined interview- and media-based study of communicating socially contestable research. 18 s. Observatorio (OBS*). Vol. 15.
https://doi.org/10.15847/obsOBS15420211779

Hornmoen, Harald ; Steensen, Steen (2021). Journalistikkens filosofi. ISBN: 978-82-15-05290-8. 226 s. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald ; Andersen, Nina Blom (2020). The Public Face of an Epidemic Risk: Personalization of an Ebola Outbreak in Nordic Media. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 207-235. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald ; Fonn, Birgitte Kjos ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald (2018). “Environmentally friendly oil and gas production”: Analyzing Governmental Argumentation and Press Deliberation on Oil Policy. 15 s. Environmental Communication. Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/17524032.2016.1149086

Hornmoen, Harald ; Backholm, Klas; Frey, Elsebeth ; Ottosen, Rune ; Reimerth, Gudrun; Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin; de Silva, Purnaka L (Red.). The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315538129-45

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig