English version
Harald Hornmoen

Harald Hornmoen

Kort om

Forskning og undervisning for det meste innen journalistikk og journalistikkstudier (særlig forskningsjournalistikk, litterær journalistikk, sportsjournalistikk, språk og diskurs i journalistikken) og dessuten risikokommunikasjon.

Koordinator for RESCUE (2014-17), et tverrfaglig forskningsprosjekt med partnere i Østerrike, Finland og Wales.

Leder for forskningsgruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX) fra januar 2014 til juli 2016 og fra august 2017.

Dr. art med en avhandling om vitenskapsjournalistikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

Goldgruber, Eva; Ausserhofer, Julian; Hornmoen, Harald; Steensen, Steen; Backholm, Klas; Reimerth, Gudrun; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; McInnes, Colin John (2018). Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. Dobrick, Farina Madita; Fischer, Jana; Hagen, Lutz M (Red.). Research Ethics in the Digital Age. Ethics for the Social Sciences and Humanities in Times of Mediatization and Digitization. Chapter 17. s. 158-163. Springer.
https://www.springer.com/gb/book/9783658129088

Steensen, Steen; Frey, Elsebeth; Hornmoen, Harald; Ottosen, Rune; Konow Lund, Maria (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 12. s. 277-295. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/97...

Hornmoen, Harald; McInnes, Colin John (2018). Social Media Communication During Disease Outbreaks: Findings and Recommendations. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 11. s. 255-275. Emerald Group Publishing Limited.

Hornmoen, Harald; Måseide, Per Helge (2018). Social Media in Management of the Terror Crisis in Norway: Experiences and Lessons Learned. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 4. s. 85-112. Emerald Group Publishing Limited.

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (2018). Social Media Use in Crises and Risks: an introduction to the collection. Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (Red.). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. An Introduction to the Collection. s. 1-12. Emerald Group Publishing Limited.

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas (2018). Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. ISBN: 978-1-78756-269-1. 308 s. Emerald Group Publishing Limited.

McInnes, Colin John; Hornmoen, Harald (2018). ‘Add Twitter and Stir’: The Use of Twitter by Public Authorities in Norway and UK during the 2014-15 Ebola outbreak. Observatorio (OBS*) . Vol. 12.

Hornmoen, Harald; Backholm, Klas; Frey, Elsebeth; Ottosen, Rune; Reimerth, Gudrun; Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin; de Silva, Purnaka L (Red.). The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge.

Hornmoen, Harald (2018). “Environmentally friendly oil and gas production”: Analyzing Governmental Argumentation and Press Deliberation on Oil Policy. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10642/3503

Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2017). Putting a Face on Journalism: Introduction. Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kap. 1. s. 13-21. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig