English version
Jørgen Alnæs

Jørgen Alnæs

Kort om

Underviser i skriving, i tekstteori og i tekstanalytiske metoder på bacehlorutdanningene i journalistikk og i medier og kommunikasjon, samt på masterutdanningen i medieutvikling.
Forsker blant annet på forholdet mellom tekst og geografi: hvordan forestillinger om steder og territorier produseres og opprettholdes gjennom journalistiske tekster.

Vitenskapelige publikasjoner

Alnæs, Jørgen (2021). "Et stort stykke Norge". Virksomme suverenitetstermer og formingen av det norske Antarktis. Norsk Medietidsskrift . Vol. 28.

Hågvar, Yngve Benestad; Alnæs, Jørgen (2020). Help Yourself: The Individualization of Responsibility in Current Health Journalism. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. Chapter 2. s. 23-50. Universitetsforlaget.

Alnæs, Jørgen (2020). The Global Antarctic. Map Assemblages and the Performing of Territory. Cartographica . Vol. 55.

Alnæs, Jørgen (2018). The Prime Minister of Antarctica: entrenching territory through journalistic travelogues. Studies in Travel Writing .
http://hdl.handle.net/10852/71973

Alnæs, Jørgen; Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.
https://www.idunn.no/nmt/2016/01

Alnæs, Jørgen (2015). Sanne historier. Fortellingen som argumentasjon. Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (Red.). Individet i journalistikken. Kapittel 3. s. 52-67. Cappelen Damm Akademisk.

Hornmoen, Harald; Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (2015). Individet i journalistikken. ISBN: 978-82-02-48063-9. 301 s. Cappelen Damm Akademisk.

Roksvold, Thore; Alnæs, Jørgen (2013). Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk. 33 s. Sakprosa . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/1494

Alnæs, Jørgen (2009). Tomhetens ansikt. Forsoningen med døden og endligheten i Murene rundt Jeriko. Andersen, Steen; Klitgård Povlsen, Steen (Red.). Dæmoni og Ansvarlighed. Nye bidrag til Sandemose-forskningen. kapittel. s. 189-221. Syddansk Universitetsforlag.

Alnæs, Jørgen (2008). Heroes and Nomads in Norwegian Polar Explorer Literature. Nordlit .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig