English version
Jørgen Alnæs

Jørgen Alnæs

Kort om

Underviser i skriving, i tekstteori og i tekstanalytiske metoder på bacehlorutdanningene i journalistikk og i medier og kommunikasjon, samt på masterutdanningen i medieutvikling.
Forsker blant annet på forholdet mellom tekst og geografi: hvordan forestillinger om steder og territorier produseres og opprettholdes gjennom journalistiske tekster.