English version
Yngve Benestad Hågvar

Yngve Benestad Hågvar

Kort om

Underviser i språk- og tekstrelaterte emner på bachelor- og masterstudiene i journalistikk og medier og kommunikasjon. Forsker særlig på sjanger- og diskursutvikling innenfor nyhetsmedier, med utgangspunkt i retorikk, diskursanalyse eller sosialsemiotikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk   Språkvitenskapelige fag

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Diskurs og sjangerteori   Tekstvitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Alnæs, Jørgen (2023). Journalistisk langtidsvarsel: Narrativ analyse av framtidsfortellinger i norske nyhetsmedier. 25 s. Journalistica.
https://doi.org/10.7146/journalistica.v17i1.136249

Hornmoen, Harald ; Hågvar, Yngve Benestad ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Fonn, Birgitte Kjos ; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review. Vol. 43.
https://doi.org/10.2478/nor-2022-0001

Hågvar, Yngve Benestad (2021). Fire diskurser om korona: Autoritet, ansvar og virkelighetsbilder i helsejournalistikk om covid‑19 i VG og Dagbladet. Norsk Medietidsskrift. Vol. 28.
https://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-02-03

Hågvar, Yngve Benestad ; Alnæs, Jørgen (2020). Help Yourself: The Individualization of Responsibility in Current Health Journalism. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. s. 23-50. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215040844-2020-3

Hågvar, Yngve Benestad (2020). What a Story! Interpretative Rhetoric in News Media’s Facebook Updates. Gutsche, Robert E.; Brennen, Bonnie (Red.). Journalism Research in Practice: Perspectives on Change, Challenges, and Solutions. Routledge.

Hornmoen, Harald ; Fonn, Birgitte Kjos ; Hyde-Clarke, Nathalie ; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Hågvar, Yngve Benestad (2019). News Media's Rhetoric on Facebook. Journalism Practice.
https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1577163

Steensen, Steen ; Larsen, Anna M. Grøndahl ; Hågvar, Yngve Benestad ; Fonn, Birgitte Kjos (2019). What does digital journalism studies look like?. Digital Journalism. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1581071

Hågvar, Yngve Benestad (2019). Derfor slutter studenter på journalistutdanningen. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-04-03

Hågvar, Yngve Benestad (2019). What a Story! Interpretative Rhetoric in News Media’s Facebook Updates. Journalism Practice. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1645612

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig