English version
Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl

Fagområder

Emner

Arbeid   Kulturelle studier av kunnskap og vitenskap   Epistemologi   Informasjonsteknologi   Identitet og psykologi   Feministisk teori   Brukermedvirkning i forskning   Kulturanalyse

Land

Danmark   Storbritannia   Norge   USA

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stuedahl, Dagny; Lefkaditou, Ageliki; Ellefsen, Gro Synnøve; Skåtun, Torhild (2021). Design anthropological approaches in collaborative museum curation. Design Studies . Vol. 75.
http://hdl.handle.net/10852/88088

Holdgaard, Nanna; Stuedahl, Dagny (2021). Brugerindragende museumsdesign. Hejlskov Larsen, Ane; Skytte Jacobsen, Lise; Nørskov, Vinnie (Red.). Brugerinndragende museumsdesign. 12. s. 317-339.

Roth, Solveig Iren; Stuedahl, Dagny (2020). Multi-ethnic Girls’ Social Positional Identities in Educational Transitions. Girlhood Studies An Interdisciplinary Journal . Vol. 13.

Stuedahl, Dagny; Skåtun, Torhild; Lefkaditou, Ageliki (2020). Participation and dialogue: curatorial reflexivity in participatory processes. Galani, Areti; Mason, Rhiannon; Arrigoni, Gabi (Red.). European Heritage, Dialogue and Digital Practices. 4. s. 62-84. Routledge.

Stuedahl, Dagny (2018). Participation in design and changing practices of museum development. Drotner, Kirsten; Dziekan, Vincent; Parry, Ross; Schrøder, Kim Christian (Red.). The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication. III.4. s. 219-233. Routledge.

Stuedahl, Dagny; Skåtun, Torhild (2018). collaborative design and museum media innovation The ‘To and From the Youth’-project – Including Youth as Experts. Stuedahl, Dagny; vestergaard, vitus (Red.). Media Innovations and Design in Cultural Institutions. kapittel 2. s. 15-33. Nordicom.

Frøyland, Merethe; Stuedahl, Dagny; Sandberg, Victoria (2018). UtVite-modellen. Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. ISBN: 9788215031095. 90 s. Universitetsforlaget. 10.18261/9788215031088-2017-02

Stuedahl, Dagny; vestergaard, vitus (2018). Media Innovations and Design in Cultural Institutions. ISBN: 978-91-87957-92-5. 121 s. Nordicom.
http://nordicom.gu.se/sv/publikationer/media-innov...

Vermeeren, Arnold; Calvi, Licia; Sabiescu, Amalia; Trocchianesi, Raffaela; Stuedahl, Dagny; Giaccardi, Elisa; Radice, Sara (2018). Future Museum Experience Design: Crowds, Ecosystems and Novel Technologies. Vermeeren, Arnold; Calvi, Licia; Sabiescu, Amalia (Red.). Museum Experience Design: Crowds, Ecosystems and Novel Technologies. 1. s. 1-19. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Roth, Solveig; Stuedahl, Dagny (2017). 'You Norwegians think we female Muslims are not free': enactment of gendered positional identities during transition stages. Gender and Education . Vol. 31.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/095402...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig