English version
Nathalie Hyde-Clarke

Nathalie Hyde-Clarke

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam: An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review . Vol. 43.

Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie; Fonn, Birgitte Kjos; Stuedahl, Dagny (2022). Media narratives, agonistic deliberation, and Skam An analysis of how young people communicate in digital spaces. Nordicom Review . Vol. 43.

Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie (2021). Media Consensus and Divergences in Norway During the Second Wave of Coronavirus Infections. 18 s. Journalism Practice .

Forss, Maria; Hyde-Clarke, Nathalie (2020). Changing Leadership in Times of Change. Wikstrøm-Grotell, Camilla; Hyde-Clarke, Nathalie (Red.). Higher Education during COVID-19 and Future Competences. chapter. s. 20-30.

Wikstrøm-Grotell, Camilla; Hyde-Clarke, Nathalie (2020). Higher Education during COVID-19 and Future Competences. ISBN: 978-952-7365. 134 s.

Hyde-Clarke, Nathalie; Tana, Jonas (2020). Rate your Health: Finnish online media reports of digital innovation in healthcare. Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (Red.). Media Health. The Personal in Public Stories. chapter 9. s. 186-204. Universitetsforlaget.

Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie; Hågvar, Yngve Benestad (2020). Media Health. The Personal in Public Stories. ISBN: 9788215040844. 247 s. Universitetsforlaget.

Villikkai, Denise; Wikström-Grotell, Camilla; Hyde-Clarke, Nathalie; Hernberg, Mervi (2019). Transforming University Experience through Internationalization Strategy and Entrepreneurial Thinking. Hyde-Clarke, Nathalie; Wikström-Grotell, Camilla (Red.). Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. Chapter. s. 12-25.

Hyde-Clarke, Nathalie (2019). Improving the Shareworthiness of Research in an International Milieu. Hyde-Clarke, Nathalie; Wikström-Grotell, Camilla (Red.). Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. chapter. s. 40-48.

Hyde-Clarke, Nathalie; Wikström-Grotell, Camilla (2019). Internationalisation and Higher Education: A Strategic Perspective. ISBN: 9789527365014. 101 s.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig