English version
Anne Britt Djuve

Anne Britt Djuve

Vitenskapelige publikasjoner

Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (2020). Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? Norske kommunar som lykkast. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/3035424

Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. 18 s. Transfer - European Review of Labour and Research .

Djuve, Anne Britt (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning?. Agora . Vol. 33.

Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2015). Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2463011

Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie (2014). Facilitating user involvement in activation programmes: When carers and clerks meet pawns and queens. 20 s. Journal of Social Policy . Vol. 47.

Brochmann, Grete; Djuve, Anne Britt (2013). Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach. Kivisto, Peter; Wahlbeck, Östen (Red.). Debating multiculturalism in the nordic welfare states. 9. s. 219-245. Palgrave Macmillan.

Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2012). Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 5. s. 96-107. Universitetsforlaget.

Djuve, Anne Britt (2011). Introductory programs for immigrants Liberalism revisited, or changing ideas of citizenship?. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 1.

Djuve, Anne Britt (2010). Empowerment or Intrusion? The Input and Output Legitimacy of Introductory Programs for Recent Immigrants. Journal of International Migration and Integration . Vol. 11.

Djuve, Anne Britt (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 25.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig