English version
Anne Britt Djuve

Anne Britt Djuve

Kort om

Samfunnsøkonom, statsviter og professor i sosialt arbeid. Forskningsinteresser innenfor tillit til velferdsstatlige institusjoner, studier av sosialpolitiske intervensjoner, sosial ulikhet og mangfold, likeverdige tjenester, brukermedvirkning og etiske problemstillinger knyttet til sosialpolitiske virkemidler.