English version
Anne Britt Djuve

Anne Britt Djuve

Kort om

Samfunnsøkonom, statsviter og professor i sosialt arbeid. Forskningsinteresser innenfor tillit til velferdsstatlige institusjoner, studier av sosialpolitiske intervensjoner, sosial ulikhet og mangfold, likeverdige tjenester, brukermedvirkning og etiske problemstillinger knyttet til sosialpolitiske virkemidler.

Vitenskapelige publikasjoner

Busengdal, Elisabeth; Djuve, Anne Britt ; Amdam, Roar (2023). The Role of Multilevel Governance in Building Institutional Capacity for Refugee Integration Policy: A Case Study From Norway. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 13.
https://doi.org/10.33134/njmr.483

Friberg, Jon Horgen; Borevi, Karin; Brochmann, Grete; Tyldum, Guri; Djuve, Anne Britt (2023). Roma Migration and the Cumulative Causation of Diverging Policy Responses in Scandinavia. 22 s. International Migration Review.
https://doi.org/10.1177/01979183231187629

Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (2020). Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? Norske kommunar som lykkast. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-04

Djuve, Anne Britt ; Kavli, Hanne Cecilie (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. 18 s. Transfer - European Review of Labour and Research.
https://doi.org/10.1177/1024258918807135

Djuve, Anne Britt (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning?. Agora. Vol. 33.

Djuve, Anne Britt ; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2015). Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2463011

Djuve, Anne Britt ; Kavli, Hanne Cecilie (2014). Facilitating user involvement in activation programmes: When carers and clerks meet pawns and queens. 20 s. Journal of Social Policy. Vol. 47.
https://doi.org/10.1017/S0047279414000804

Brochmann, Grete; Djuve, Anne Britt (2013). Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach. Kivisto, Peter; Wahlbeck, Östen (Red.). Debating multiculturalism in the nordic welfare states. s. 219-245. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137318459.0013

Djuve, Anne Britt ; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2012). Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. s. 96-107. Universitetsforlaget.

Djuve, Anne Britt (2011). Introductory programs for immigrants Liberalism revisited, or changing ideas of citizenship?. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 1.
https://doi.org/10.2478/v10202-011-0014-0

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig