English version
Rasmus Sandy Harboesgaard Nielsen

Rasmus Sandy Harboesgaard Nielsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Flyktninger   Tillit

Land

Danmark   Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

--.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig