English version
Jørgen Modalsli

Jørgen Modalsli

Kort om

Du kan lese mer om forskningen min her:  https://modals.li

Undervisning

Høst 2023: BAL2300 Samfunnsøkonomi (Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet)

Vår 2024: ØASØK4700 Arbeidsøkonomi (Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom)

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Ulikhet   Økonomisk historie   Økonomisk vekst   Mobilitet

Vitenskapelige publikasjoner

Modalsli, Jørgen; Vosters, Kelly (2022). Spillover bias in multigenerational income regressions. The Journal of human resources . Vol. 58.
https://jhr.uwpress.org/content/early/2022/01/31/j...

Modalsli, Jørgen (2021). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data. The Journal of human resources . Vol. 1018-9825R2.

Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori; Modalsli, Jørgen (2021). Call the midwife. Health personnel and mortality in Norway 1887–1920. Cliometrica .
http://hdl.handle.net/10852/86478

Aaberge, Rolf; Atkinson, Anthony B.; Modalsli, Jørgen (2020). Estimating long-run income inequality from mixed tabular data: Empirical evidence from Norway, 1875–2017. Journal of Public Economics . Vol. 187.

Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (2019). Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway. Journal of Economic History . Vol. 80.
https://hdl.handle.net/11250/2655116

Kinge, Jonas Minet; Modalsli, Jørgen Heibø; Øverland, Simon Nygaard; Gjessing, Håkon K.; Tollånes, Mette Christophersen; Knudsen, Ann Kristin; Skirbekk, Vegard Fykse; Strand, Bjørn Heine; Håberg, Siri Eldevik; Vollset, Stein Emil (2019). Association of Household Income with Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. Journal of the American Medical Association (JAMA) . Vol. 321.
http://hdl.handle.net/1956/20660

Modalsli, Jørgen (2018). Regional income in Norway, 1900–2010. Roses, Joan Ramon; Wolf, Nikolaus (Red.). The Economic Development of Europe's Regions: A Quantitative History since 1900. Chapter. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/books/e/978042944978...

Modalsli, Jørgen (2018). The regional dispersion of income inequality in nineteenth-century Norway. Explorations in economic history (EEH) . Vol. 67.
https://doi.org/10.1016/j.eeh.2017.09.001

Modalsli, Jørgen (2017). Decomposing Global Inequality. The Review of Income and Wealth . Vol. 63.
http://dx.doi.org/10.1111/roiw.12230

Modalsli, Jørgen (2016). Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.
https://www.idunn.no/spa/2016/04/skjev_kjoennsbala...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig