English version
Kristian Tronstad

Kristian Tronstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Migrasjon   Innvandring   Mobilitet   Bygdeutvikling   Immigrasjonspolitikk   Integrasjonspolitikk   Arbeidsmarkedstiltak   Familieinnvandring   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Arbeidsinnvandring

Land

Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tronstad, Kristian Rose; Joona, Pernilla Andersson (2013). New patterns of migration from Central and Eastern Europe to the Nordic countries. Friberg, Jon Horgen; Eldring, Line (Red.). TemaNord 2013:570 Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. Kapittel 1.

Tronstad, Kristian Rose (2013). Migration and mobility. Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda (Red.). Norway : Nature industry and society. Kapittel. Fagbokforlaget.

Elgvin, Olav; Tronstad, Kristian Rose (2013). Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.

Friberg, Jon Horgen; Tronstad, Kristian Rose; Dølvik, Jon Erik (2012). «Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges» I: Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD. OECD Economic Studies .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig