English version
Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Kort om

Forskningsinteresser omfatter blant annet sosial ulikhet, etnisk kapital, utdanningsvalg, oppdragelsespraksiser og sosial kontroll blant innvandrere, etnisk mangfold i politiet.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leirvik, Mariann Stærkebye (2016). «Medaljens bakside»: Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 56.
http://hdl.handle.net/11250/2390010

Leirvik, Mariann Stærkebye (2012). "Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg" : kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 53.

Fekjær, Silje Bringsrud; Leirvik, Mariann Stærkebye (2011). Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 37.

Leirvik, Mariann Stærkebye (2010). "For mors skyld" utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig