English version
Sigridur Vilhjalmsdottir

Sigridur Vilhjalmsdottir

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Søholt, Susanne ; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research. Vol. 112.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101925Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig