English version
Susanne Søholt

Susanne Søholt

Kort om

Susanne Søholt er statsviter og har de seneste årene jobbet med migrasjon, integrering og segregering i urbane og rurale områder. Hovedfokuset har vært på integrasjon/segregering i boligmarkedet, men også i lokalsamfunn/ nabolag og i arbeidsmarkedet og på forholdet mellom minoriteter og majoriteten.
Søholt er opptatt av betingelser for alle kategorier av innvandrere, inkludert asylsøkere. Søholt arbeider også med hvordan samfunnet og rurale og urbane områder påvirkes av migrasjon. Hun er opptatt av internasjonale og nasjonale komparasjoner for å sette hva som skjer i Norge i perspektiv.
Tidligere har Søholt jobbet mye med medvirkning i lokale endringsprosesser og med forsøk som metode.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Integrering   Byforskning   Ruralforskning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (2019). Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning...

Søholt, Susanne; Aasland, Aadne (2019). Enhanced local-level willingness and ability to settle refugees: Decentralization and local responses to the refugee crises in Norway. 18 s. Journal of Urban Affairs .

Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (2018). Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Supule, Inese; Søholt, Susanne (2018). Rural Municipalities and Change in Local School Structure: Comparing Room of manoeuvre among Rural Municipalities in Latvia and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Søholt, Susanne; Stenbacka, Susanne; Nørgaard, Helle (2018). Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience. 10 s. Journal of Rural Studies .

Søholt, Susanne; Lynnebakke, Brit (2015). Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 41.

Nielsen, Rikke Skovgaard; Holmquist, Emma; Dhalmann, Hanna; Søholt, Susanne (2015). The interaction of local context and cultural background: Somalis' perceived possibilities in Nordic capitals' housing markets. Housing Studies . Vol. 30.

Søholt, Susanne (2014). Pathways to Integration: Cross-cultural Adaptations to the Housing Market in Oslo. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 40.

Skifter Andersen, Hans; Turner, Lena Magnusson; Søholt, Susanne (2013). The special importance of housing policy for ethnic minorities: evidence from a comparison of four Nordic countries. European Journal of Housing Policy . Vol. 13.

Søholt, Susanne (2012). Innvandrerbefolkningen og boligmarkekdet. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 13. s. 275-298. Akademika forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig