Notat til stortingsmelding om boligpolitikk 2020

Husbanken inviterte kompetansemiljøer til å gi bidrag til kapittelet om kunnskapsutvikling innenfor det boligsosiale området, i den kommende boligmeldingen. Hensikten er å identifisere kunnskapsbehovet og styrke kunnskapsutviklingen fremover.

Om prosjektet

NIBR har levert et innspill som tar opp dynamikken i urbane boligområder for utsatte hushold og hoping av vanskeligstilte i noen områder av byen. NIBRs notat tar også opp utfordringer som bolig-feltet innebærer for kommunene – feltet er tverrdisiplinært og fragmentert og skaper (fortsatt) betydelige horisontale og vertikale koordinerings-utfordringer. NIBR tar også til orde for behovet for effekt-studier av boligpolitikken og argumenterer kort for at oppdragsgivere bør vurderer å etterspørre RTC – tilnærming og andre former for eksperimenter.