English version
Rolf Barlindhaug

Rolf Barlindhaug

Kort om

Barlindhaug er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og arbeider med boligmarkedsanalyser, boligbeskatning, evaluering av boligpolitiske virkemidler, analyserer bolig- og levekårsundersøkelser og studerer sammenhengen mellom flytting, bolig- og bostedspreferanser. Flere av studiene er basert på analyser av spesialbestilte registerdata. I de siste årene har Barlindhaug særlig fokusert på tilbudssiden i boligmarkedet, der utbyggeratferd og eiendomsøkonomi ses i sammenheng med det handlingsrommet kommunene har i boligutbyggingspolitikken, dels som planmyndighet, men også som grunneier.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Eiendomsutvikling   Boforhold   Boligplanlegging   Eiendomsøkonomi   Bystudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research . Vol. 11.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JE...

Barlindhaug, Rolf (2018). Husholdningenes formue i bolig- og fritidseiendom. Kristoffersen, Øystein Ringen; Røsnes, August E. (Red.). Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Kapittel 8. s. 155-174. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf (2017). Boligmarked og flytting - betydning for segregasjon. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 6. s. 121-144. Cappelen Damm Akademisk.

Barlindhaug, Rolf (2016). Housing Finance in Norway: The Last 25 Years. Lunde, Jens; Whitehead, Christine (Red.). Milestones in European Housing Finance. Chapter 16. s. 273-290. Wiley-Blackwell.

Barlindhaug, Rolf (2012). Boligøkonomiske virkemidler - kjennetegn og utfordringer. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 9. s. 193-210. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf (2012). Urbane boligmarkeder. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 3. s. 57-71. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Red.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. Kap. 3. s. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans . Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdf

Skjørten, Kristin; Barlindhaug, Rolf; Lidén, Hilde (2007). Delt bosted for barn. ISBN: 978-82-05-37389-1. 275 s. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, Kristin; Barlindhaug, Rolf (2007). The involvement of children in decisions about shared residence. International Journal of Law, Policy and the Family . Vol. 21.
http://lawfam.oxfordjournals.org/content/21/3/373....

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2005). Fra feltutbygging til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Oslo-regionen. Barlindhaug, Rolf (Red.). Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 7. s. 195-232. Spartacus.

Barlindhaug, Rolf (2005). Byutviklingsprogrammet og storbyens boligmarked. Barlindhaug, Rolf (Red.). Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 1. s. 9-32. Spartacus.

Barlindhaug, Rolf (2005). Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. ISBN: 82-304-0011-3. 264 s. Spartacus.

Barlindhaug, Rolf (1988). Fordelingsvirkninger av boligpolitikken – En kohortanalyse av boligsubsidiene i perioden 1973 - 1984. Torp, Hege (Red.). Når godene skal deles. Kapittel 8. s. 133-154.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig