Norwegian version
Rolf Barlindhaug

Rolf Barlindhaug

Fields of study

Academic disciplines

Economics

Subject areas

Housing market   Housing   Facility Development   Housing conditions   Housing and planning   Real Estate Economics   Urban Studies

Research projects

Scientific publications

Barlindhaug, Rolf (2022). Why are some families with children leaving the inner city and other staying?. Nordic Journal of Urban Studies . Vol. 2.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research . Vol. 11.
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JE...

Barlindhaug, Rolf (2018). Husholdningenes formue i bolig- og fritidseiendom. Kristoffersen, Øystein Ringen; Røsnes, August E. (Ed.). Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Kapittel 8. p. 155-174. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf (2017). Boligmarked og flytting - betydning for segregasjon. Ljunggren, Jørn (Ed.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 6. p. 121-144. Cappelen Damm Akademisk.

Barlindhaug, Rolf (2016). Housing Finance in Norway: The Last 25 Years. Lunde, Jens; Whitehead, Christine (Ed.). Milestones in European Housing Finance. Chapter 16. p. 273-290. Wiley-Blackwell.

Barlindhaug, Rolf (2012). Boligøkonomiske virkemidler - kjennetegn og utfordringer. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 9. p. 193-210. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf (2012). Urbane boligmarkeder. Nordahl, Berit Irene (Ed.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 3. p. 57-71. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Ed.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. Kap. 3. p. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans . Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdf

Skjørten, Kristin; Barlindhaug, Rolf; Lidén, Hilde (2007). Delt bosted for barn. ISBN: 978-82-05-37389-1. 275 p. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete