English version
Anne Balke Staver

Anne Balke Staver

Kort om

Anne Staver er statsviter med doktorgrad i sammenlignende offentlig politikk, med fokus på innvandringspolitikk i Nord-Europa.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Innvandringspolitikk   Familieinnvandring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Staver, Anne Balke (2021). Restriktiv eller selektiv? Innvandringspolitikkens ulike ansikter. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 38.
https://www.idunn.no/nnt/2021/03/restriktiv_eller_...

Eggebø, Helga; Staver, Anne Balke (2020). Mer midlertidighet – innvandringspolitikken etter asylforliket. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 37.
https://www.idunn.no/nnt/2020/02/mer_midlertidighe...

Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/11250/2560165

Staver, Anne (2015). Hard work for love: the economic drift in Norwegian family immigration and integration policies. Journal of Family Issues . Vol. 36.

Staver, Anne (2013). Free Movement for Workers or Citizens? Reverse Discrimination in European Family Reunification Policies. Maas, Willem (Red.). Democratic Citizenship and the Free Movement of People. Kapittel 3. s. 57-89. Brill|Nijhoff.

Staver, Anne (2013). Free Movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights. European Journal of Migration and Law . Vol. 15.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig