English version
Anne Balke Staver

Anne Balke Staver

Kort om

Anne Staver er statsviter med doktorgrad i sammenlignende offentlig politikk, med fokus på innvandringspolitikk i Nord-Europa.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Innvandringspolitikk   Familieinnvandring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hernes, Vilde ; Staver, Anne Balke (2023). Who deserves exceptions in times of crisis? A comparison of policy responses to mitigate negative consequences for unemployed people and immigrants during the COVID-19 pandemic. Critical Social Policy. Vol. 44.
https://doi.org/10.1177/0261018323119965

Staver, Anne Balke ; Eggebø, Helga (2023). Everything but the Marriage Certificate: Unmarried Partners in Norwegian Immigration Regulation. 21 s. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. Vol. 30.
https://doi.org/10.1093/sp/jxad005

Bell, Justyna ; Staver, Anne Balke ; Tolgensbakk, Ida (2023). “I am torn to pieces” Transnational citizenship and COVID-19. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 162-174. Routledge.

Bell, Justyna ; Staver, Anne Balke ; Tolgensbakk, Ida (2023). State crisis response versus transnational family living: An online ethnography among transnational families during the pandemic. 17 s. Migration Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.1093/migration/mnad014

Eggebø, Helga; Hernes, Vilde ; Staver, Anne Balke (2023). Do integration requirements undermine egalitarianism?. Dankertsen, Astri; Lo, Christian (Red.). The End of Norwegian Egalitarianism? Limits and Challenges to a Cherished Idea. s. 102-116. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215059839-23-06

Staver, Anne Balke (2021). Restriktiv eller selektiv? Innvandringspolitikkens ulike ansikter. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2021-03-02

Eggebø, Helga; Staver, Anne Balke (2021). Follow the money: Income requirements in Norwegian Immigration Regulations. Maas, Willem (Red.). Money Matters in Migration: Policy, Participation, and Citizenship. s. 130-146. Cambridge University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781009042

Eggebø, Helga; Staver, Anne Balke (2020). Mer midlertidighet – innvandringspolitikken etter asylforliket. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2020-02-04

Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1433026

Staver, Anne (2015). Hard work for love: the economic drift in Norwegian family immigration and integration policies. 19 s. Journal of Family Issues. Vol. 36.
https://doi.org/10.1177/0192513X14557491

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig