Anne Balke Staver

Anne Balke Staver

Kort om

Anne Staver er statsviter med doktorgrad i sammenlignende offentlig politikk, med fokus på innvandringspolitikk i Nord-Europa.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Innvandringspolitikk, Familieinnvandring

Vitenskapelige publikasjoner

Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of ethnic and migration studies . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/11250/2560165

Staver, Anne (2015). Hard work for love: the economic drift in Norwegian family immigration and integration policies. Journal of family issues. Vol. 36.

Staver, Anne (2013). Free Movement for Workers or Citizens? Reverse Discrimination in European Family Reunification Policies. Maas, Willem (Red.). Democratic Citizenship and the Free Movement of People. Kapittel 3. s. 57-89. Brill Nijhoff.

Staver, Anne (2013). Free Movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights. European journal of migration and law. Vol. 15.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig