English version
Espen Daniel Hagen Olsen

Espen Daniel Hagen Olsen

Kort om

Stilling: Espen D.H. Olsen er førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet

Utdanning: Cand.polit (University of Oslo); Ph.D (European University Institute)

Akademiske interesser: Espen D.H. Olsen er statsviter med interesse for offentlig politikk, politisk teori, innvandringspolitikk, europeisering og EU. Han har publisert om EU-statsborgerskap, kriser i Europa, Norges forhold til EU, deliberasjon mellom borgere og norsk og europeisk migrasjonspolitikk. Han har også mer generelle interesser i politisk teori med fokus på statsborgerskapspolitikk, i tillegg til kvalitativ metode og prosess-sporing. Han har tidligere vært forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo og stipendiat ved European University Institute.

Jeg har emneansvar for BAL2000 Styring og samfunn, BAL2200 Samfunnsvitenskapelig metode og MINF6500 Koordineringsutfordringer i norsk integreringspolitikk og forvaltning

Fagområder

Emner

Migrasjon   Offentlig politikk   Politisk teori   Integreringspolitikk   Europeisk integrasjon   Statsborgerskap   Immigrasjonspolitikk   Ekspertiseutvikling

Regioner

Europa   Norden

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Espen Daniel Hagen (2021). Norway’s Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State: Out, But Still In. Ceccorulli, Michela; Fassi, Enrico; Lucarelli, Sonia (Red.). The EU Migration System of Governance. Justice on the Move. Kapittel. s. 199-224. Palgrave Macmillan.

Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). What Kind of Crisis and How to Deal with it? The Segmented Border Logic in the European Migration Crisis. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Kapittel 5. Routledge.

Olsen, Espen Daniel Hagen; Menéndez, Agustin José (2020). Challenging European Citizenship. Ideas and realities in contrast. ISBN: 978-3-030-22280-2. 205 s. Palgrave Pivot.

Menendez, Agustin Jose; Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European citizenship, an unhappy misunderstanding?. Beaud, Olivier; Colliot-Thélène, Catherine; Kervégan, Jean-François (Red.). Droits subjectifs et citoyenneté. 12. s. 293-322. Classiques Garnier.

Olsen, Espen Daniel Hagen; Grønning, Ragnhild (2019). From Humanitarian Needs to Border Control: Norwegian Media Narratives on Migration and Conceptions of Justice. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10852/77508

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Welfare State Discourse and Citizenship Politics: From ‘Silent’ Policy to Steering Logic. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Red.). Democratic State and Democratic Society. 4. s. 76-93. De Gruyter Open.
https://www.degruyter.com/view/books/9783110634082...

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Out But Still in: Norway's Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State. GLOBUS Research Papers. Vol. 2018.
http://hdl.handle.net/10852/65573

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). The Role of Expertise in the European Refugee Crisis. Holst, Cathrine; Warat, Marta; Góra, Magdalena (Red.). Expertisation and Democracy in Europe. 6. s. 108-125. Routledge.
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/public...

Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jørg (2016). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics?. Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP) . Vol. 19.

Fiket, Irena; Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jørg (2014). Confronting European diversity: Deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. Javnost - The Public . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/41641

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig