English version
Espen Daniel Hagen Olsen

Espen Daniel Hagen Olsen

Kort om

Stilling: Espen D.H. Olsen er førsteamanuensis, Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet

Utdanning: Cand.polit (University of Oslo); Ph.D (European University Institute)

Akademiske interesser: Espen D.H. Olsen er en statsviter som forsker på EU-statsborgerskap, europeisk integrasjon, kriser i Europa, deliberasjon mellom borgere og norsk og europeisk migrasjonspolitikk. Han har også mer generelle interesser i politisk teori med focus på statsborgerskap og identitet, i tillegg til kvalitativ metode og prosess-sporing. Han har tidligere vært forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo.

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Espen Daniel Hagen; Menéndez, Agustin José (2020). Challenging European Citizenship. Ideas and realities in contrast. ISBN: 978-3-030-22280-2. 205 s. Palgrave Pivot.

Menendez, Agustin Jose; Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European citizenship, an unhappy misunderstanding?. Beaud, Olivier; Colliot-Thélène, Catherine; Kervégan, Jean-François (Red.). Droits subjectifs et citoyenneté. 12. s. 293-322. Classiques Garnier.

Olsen, Espen Daniel Hagen; Grønning, Ragnhild (2019). From Humanitarian Needs to Border Control: Norwegian Media Narratives on Migration and Conceptions of Justice. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/10852/77508

Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). What Kind of Crisis and How to Deal with it? The Segmented Border Logic in the European Migration Crisis. Fossum, John Erik; Batora, Jozef (Red.). Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Kapittel 5. Routledge.

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Welfare State Discourse and Citizenship Politics: From ‘Silent’ Policy to Steering Logic. Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine; Aakvaag, Gunnar C. (Red.). Democratic State and Democratic Society. 4. s. 76-93. De Gruyter Open.
https://www.degruyter.com/view/books/9783110634082...

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Out But Still in: Norway's Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State. GLOBUS Research Papers. Vol. 2018.
http://hdl.handle.net/10852/65573

Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). The Role of Expertise in the European Refugee Crisis. Holst, Cathrine; Warat, Marta; Góra, Magdalena (Red.). Expertisation and Democracy in Europe. 6. s. 108-125. Routledge.
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/public...

Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jørg (2016). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics?. Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP) . Vol. 19.

Fiket, Irena; Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jørg (2014). Confronting European diversity: Deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. Javnost - The Public . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/41641

Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). European Citizenship. van der Heijden, Hein-Anton (Red.). Handbook of Political Citizenship and Social Movements. Kapittel 8. s. 154-176. Edward Elgar Publishing.
http://www.sv.uio.no/arena/english/research/public...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig