English version
Camilla Holm Soelseth

Camilla Holm Soelseth

Kort om

Kulturingeniør. Forsker på instapoesi som fenomen, som et eksempel på effekter digitalisering og sosiale medier har på produksjon, distribusjon, og konsumpsjon av kulturuttrykk. Dette gjøres fra et (litterært) medieøkologisk perspektiv og i kombinasjon med digital metoder fra digital humaniora. Jobber kort og godt med humanistisk logistikk og vedlikehold.

Stikkord for interesse- og kunnskapsområder: digital kommunikasjon og kultur, (litterær) medieøkologi, digitale metoder, sosiale medier, digital humaniora, Instagram, Twitter, digital/elektronisk litteratur og fiksjon, digitale sjangre, medieteori, (medie)infrastrukturer, posthumanisme, civic imagination (Jenkins), og kulturformidling.

Har også bi-interesser knyttet til tiktok (booktok), spillvitenskap, sci-fi og fantasy,

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holm Soelseth, Camilla (2022). When is a Poet an Instapoet? : The effect of platformization on the practice of being a poet, and instapoets as examples of poetry content creators in the Social Media Entertainment ecosystem. Baltic Screen Media Review . Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig