English version
Nils Pharo

Nils Pharo

Kort om

Fagområder: informasjonsgjenfinning, kunnskapsorganisasjon, vitenskapelig kommunikasjon, åpen forskning, åpen tilgang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Informasjonsarkitektur   Informasjonsgjenfinning   Open Access   Ontologi   Informasjonssøkeatferd   Åpen publisering   Kunnskapsorganisasjon   Åpen tilgang   Vitenskapelig kommunikasjon   Åpen tilgang til forskning   Åpen vitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borlund, Pia ; Pharo, Nils ; Liu, Ying-Hsang (2023). Scholars’ Searching for Audio-Visual Information in Archives. View : Journal of European Television History and Culture. Vol. 12.
https://doi.org/10.18146/view.302

Kvale, Live Håndlykken ; Pharo, Nils ; Darch, Peter Thomas (2023). Sharing Qualitative Interview Data in Dialogue with Research Participants. 9 s. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. Vol. 60.
https://doi.org/10.1002/pra2.783

Bøyum, Idunn ; Byström, Katriina ; Pharo, Nils (2021). Is the reference desk used for reference interviews. Reference Services Review. Vol. 49.
https://doi.org/10.1108/RSR-11-2020-0066

Kvale, Live ; Pharo, Nils (2021). Understanding the Data Management Plan as a Boundary Object through a Multi-stakeholder perspective. International Journal of Digital Curation.
https://doi.org/10.2218/ijdc.v16i1.746

Berget, Gerd ; MacFarlane, Andrew; Pharo, Nils (2020). Modelling the information seeking and searching behaviour of users with impairments: Are existing models applicable?. Journal of Documentation. Vol. 77.
https://doi.org/10.1108/JD-04-2020-0049

Byström, Katriina ; Pharo, Nils (2019). Information artefacts. Byström, Katriina; Ruthven, Ian; Heinström, Jannica (Red.). Information at Work - Information management in the workplace. s. 103-126. Facet Publishing.
https://doi.org/10.29085/9781783302772.006

Pharo, Nils (2019). INEX iTrack Revisited: Exploring the Potential for Re-use. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2337.
http://ceur-ws.org/Vol-2337/paper4.pdf

Bogers, Toine; Dodson, Samuel; Freund, Luanne; Gäde, Maria; Hall, Mark; Koolen, Marijn; Petras, Vivien; Pharo, Nils ; Skov, Mette (2019). Overview of the CHIIR 2019Workshop on Barriers to Interactive IR Resources Re-use (BIIRRR 2019). CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2337.
http://ceur-ws.org/Vol-2337/overview.pdf

Borlund, Pia ; Pharo, Nils (2019). A need for information on information needs. Information research. Vol. 24.
http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis190

Tallerås, Kim ; Dahl, Jørn Helge B. ; Pharo, Nils (2018). User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe. Journal of Documentation. Vol. 74.
https://doi.org/10.1108/JD-10-2017-0139

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig