Nils Pharo

Nils Pharo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Kunnskapsgjenfinning og organisering

Emner

Informasjonsarkitektur, Informasjonsgjenfinning, Open Access, Ontologi, Informasjonssøkeatferd, Åpen publisering, Kunnskapsorganisasjon, Åpen tilgang, Vitenskapelig kommunikasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Byström, Katriina; Pharo, Nils (2019). Information artefacts. Byström, Katriina; Heinström, Jannica; Ruthven, Ian (Red.). Information at Work - Information management in the workplace. 5. s. 103-126. Facet Publishing.

Bogers, Toine; Dodson, Samuel; Freund, Luanne; Gäde, Maria; Hall, Mark; Koolen, Marijn; Petras, Vivien; Pharo, Nils; Skov, Mette (2019). Overview of the CHIIR 2019Workshop on Barriers to Interactive IR Resources Re-use (BIIRRR 2019). CEUR Workshop Proceedings . Vol. 2337.
http://ceur-ws.org/Vol-2337/overview.pdf

Pharo, Nils (2019). INEX iTrack Revisited: Exploring the Potential for Re-use. CEUR Workshop Proceedings . Vol. 2337.
http://ceur-ws.org/Vol-2337/paper4.pdf

Tallerås, Kim; Dahl, Jørn Helge B.; Pharo, Nils (2018). User conceptualizations of derivative relationships in the bibliographic universe. Journal of Documentation . Vol. 74.

Tallerås, Kim; Pharo, Nils (2017). Mediation machines: how principles from traditional knowledge organization have evolved into digital mediation systems. Information research . Vol. 22.
http://www.informationr.net/ir/22-1/colis/colis165...

Søbak, Veslemøy D.B.; Pharo, Nils (2017). Decentralized subject indexing of television programs: The effects of using a semicontrolled indexing language. Journal of the Association for Information Science and Technology . Vol. 68.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.237...

Frank, Emily P; Pharo, Nils (2016). Academic Librarians in Data Information Literacy Instruction: A Case Study in Meteorology. College & Research Libraries . Vol. 77.
http://crl.acrl.org/content/77/4/536.full.pdf+html

Pharo, Nils; Tallerås, Kim (2015). Formidlingsmaskiner: fra analog kunnskapsorganisasjon til digitale anbefalinger. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 9. s. 189-211. Pax Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/2911

Bøyum, Idunn; Dahl, Tor Arne; Pharo, Nils (2015). Bibliotekarer blir ved sin lest. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 91-106. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2929

Tallerås, Kim; Massey, David; Husevåg, Anne-Stine Ruud; Preminger, Michael; Pharo, Nils (2014). Evaluating (linked) metadata transformations across cultural heritage domains. Communications in Computer and Information Science .
http://hdl.handle.net/10642/2341

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig