English version

Flerspråklige fortolkninger av omtvistet kolonial kulturarv (PICCH)

PICCH ser på audiovisuell kulturarv som knytter seg til Europas fortid som kolonialmakt. Prosjektet har fokus på radikaliserte representasjoner fra kolonialtiden og vil identifisere problematiske visualiseringer og språk som vitner om datidens tankesett.

Prosjektet fokuserer på arkivmateriale som finnes i Nederland, Frankrike og Storbritannia. Formålet til PICCH er å koble det opprinnelige språket knyttet til gjenstandene, til moderne språk og etablere dialog mellom arkivene og brukergruppene som kan ha en interesse av disse gjenstandene. 

Forskerne bak prosjektet søker svar på hvordan de problematiske gjenstandene i arkivene kan bli gjenaktualisert og nytolket i dagens kontekst, samt bidra til oppbyggingen av et mer inkluderende samfunn.

For mer informasjon og siste nytt om prosjektet se bloggsiden deres (uni.oslomet.no). 

  • Prosjektdeltagere

    Laster inn ...