English version

Utvandring fra Norge (EXITNORWAY)

I dette prosjektet skal forskere se på utflytting fra Norge og konsekvensene av dette.

Kort om prosjektet

Årlig utvandrer rundt 30 000 personer fra Norge. Det tilsvarer omtrent en middels norsk by. Men selv om relativt mange flytter fra Norge, vi vet ikke så mye om denne utvandringen.  

I dette prosjektet undersøker vi hva som kjennetegner utvandrerne, hvorfor de drar og hvordan utvandringen påvirker det norske samfunnet. Vi bruker data fra norske registre og kvalitative intervjuer med utvandrerne for å kartlegge hvorfor de drar, hvilken kompetanse de tar med seg, hvilken inntekt og sysselsetting de har hatt i Norge, og hvor i landet de har bodd. Denne kunnskapen kan vi så bruke til å finne ut hvordan utvandringen påvirker ulike forhold ved det norske samfunnet, som aldring, kompetansebehov og regionale og økonomiske ulikheter. 

Les mer om prosjektet (på engelsk) på EXITNORWAYs hjemmeside (oslomet.no).

  • Prosjektdeltakere

     

    Laster inn ...