English version
Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen

Kort om

Tønnessen er samfunnsøkonom med doktorgrad i demografi fra Universitetet i Oslo. Hun ledet i mange år arbeidet med de norske befolkningsframskrivingene i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, og har særlig arbeidet med på inn- og utvandring, demografiske konsekvenser av migrasjon samt regional befolkningsutvikling. Hun har også vært Fulbright-stipendiat ved Princeton University og forsker i demografi ved Stockholms universitet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi   Samfunnsvitenskap   Samfunnsøkonomi

Emner

Befolkningsutvikling   Befolkningslære   Befolkningsgeografi   Demografi   Emigrasjon   Befolkning   Innvandring   Migrasjon internasjonal   Arbeidsmigrasjon   Internasjonal migrasjon   Migrasjon og familie   Demografisk endring   Befolkningsframskrivinger   Flyttinger

Regioner

Sørlige Afrika   Europa

Land

Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (2022). Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning .

Adsera, Alicia; Andersen, Synøve Nygaard; Tønnessen, Marianne (2022). Does One Municipality Fit All? The Employment of Refugees in Norway Across Municipalities of Different Centrality and Size. European Journal of Population .

Tønnessen, Marianne (2021). Movers from the city in the first year of Covid. Nordic Journal of Urban Studies .
https://www.idunn.no/njus/2021/02/movers_from_the_...

Andersen, Synøve Nygaard; Adsera, Alicia; Tønnessen, Marianne (2021). Municipality Characteristics and the Fertility of Refugees in Norway. Journal of International Migration and Integration .

Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (2021). Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.
https://hdl.handle.net/11250/2987479

Tønnessen, Marianne; Mussino, Eleonora; Aradhya, Siddartha (2021). How Assad changed population growth in Sweden and Norway: Syrian refugees’ impact on Nordic national and municipal demography. PLOS ONE .
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?...

Tønnessen, Marianne; Wilson, Ben (2020). Visualising Immigrant Fertility Profiles of Childbearing and their Implications for Migration Research. Journal of International Migration and Integration .

Skjerpen, Terje; Tønnessen, Marianne (2020). Using future age profiles to improve immigration projections. Population Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00324...

Tønnessen, Marianne; Mussino, Eleonora (2020). Fertility patterns of migrants from low-fertility countries in Norway. Demographic Research . Vol. 42.

Tønnessen, Marianne; Dzamarija, Minja Tea; Drahus, Kristin M. (2020). Demographic Profile of Syrians in Norway. Comparative Demography of the Syrian Diaspora: European and Middle Eastern Destinations. Kapittel om syrere i Norge. s. 281-301. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig