English version
Marianne Tønnessen

Marianne Tønnessen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Demografi   Samfunnsvitenskap   Samfunnsøkonomi

Emner

Befolkningsutvikling   Befolkningslære   Befolkningsgeografi   Demografi   Immigrasjon   Emigrasjon   Befolkning   Migrasjon internasjonal   Arbeidsmigrasjon   Internasjonal migrasjon   Migrasjon og familie   Demografisk endring   Befolkningsframskrivinger

Regioner

Sørlige Afrika   Europa

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tønnessen, Marianne; Skjerpen, Terje (2020). Using future age profiles to improve immigration projections. Population Studies .

Tønnessen, Marianne; Wilson, Ben (2020). Visualising Immigrant Fertility. Journal of International Migration and Integration .

Tønnessen, Marianne; Mussino, Eleonora (2020). Fertility patterns of migrants from low-fertility countries in Norway. Demographic Research . Vol. 42.

Tønnessen, Marianne; Dzamarija, Minja T.; Drahus, Kristin M. (2020). Demographic Profile of Syrians in Norway. Comparative Demography of the Syrian Diaspora: European and Middle Eastern Destinations. Kapittel om syrere i Norge. s. 281-301. Springer.

Tønnessen, Marianne (2019). Declined Total Fertility Rate Among Immigrants and the Role of Newly Arrived Women in Norway. European Journal of Population .

Tønnessen, Marianne; Telle, Kjetil Elias; Syse, Astri (2016). Childhood residential mobility and long-term outcomes. Acta Sociologica .

Tønnessen, Marianne (2015). Aldring i Norge. Sosiologi i dag .

Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Tønnessen, Marianne (2015). Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric Model. International Migration Review . Vol. 49.

Tønnessen, Marianne; Carling, Jørgen (2013). Fathers' whereabouts and children's welfare in Malawi. Development Southern Africa .

Tønnessen, Marianne; Aalandslid, Vebjørn; Skjerpen, Terje (2013). Changing trend? Sex ratios of children born to Indian immigrants in Norway revisited. BMC Pregnancy and Childbirth . Vol. 13.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig