Grønn vekst i distriktskommuner – Arktis 2030

Dette prosjektet ser på bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner, grønn næringsutvikling, samt hvordan en kan måle utviklingen på disse feltene for å fremme grønn vekst.

Nordland, Troms og Finnmark har demografiske utfordringer og grønn omstilling som overordna perspektiver. Dette prosjektet skal gi kunnskap om bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner, hvordan befolknings- og kompetanseutvikling kan sees i samspill med grønn næringsutvikling, samt hva som er gode indikatorer for å måle utviklingen på disse feltene for å fremme grønn vekst.

Prosjektet har energisektoren som pilotnæring, ut ifra relevans som premissgiver og muliggjører.

Endelig rapport: NIBR-rapport 2023:7 (oda.oslomet.no)

Laster inn ...