Bolig-, steds- og regionalforskning

Avdelingen studerer ulike sider ved lokal og regional samfunnsutvikling, herunder betydningen av innovasjon og politiske virkemidler.

Avdelingen tilhører By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og har fem sentrale forskningsfelt som ofte integreres i våre samfunnsanalyser:

1. Boligmarked, boligstruktur samt bolig- og bostedspreferanser
2. By- og stedsutvikling og livskraftige kommuner
3. Regionaløkonomi og regionale prosesser
4. Demografi og befolkningsutvikling
5. Næring, innovasjon og verdiskaping

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

Utsnitt fra omslag Tidsskrift for boligforskning.

Aktuelt

Bein på rekke og rad
By, regioner og urbanitet

Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet.

Fotgjengere i en by
By, regioner og urbanitet

Slik skal byene få mer liv i sentrum

Flere norske byer har de siste tiårene gjennomgått transformasjoner som har resultert i sentrumsdød.

Barcode under bygging
By, regioner og urbanitet

Dette bør Østlandet satse på for å skape nye jobber

Det er store muligheter for å skape flere jobber på Østlandet.