Utsnitt fra omslag Tidsskrift for boligforskning.

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

Tidsskrift for boligforskning (idunn.no) ble etablert i 2018 og kom med første utgave i november. Tidsskriftet skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskriftet retter seg mot en rekke ulike forskningsmiljøer i Norge og Norden, og forfattere inviteres bredt fra alle forskningsmiljøer som jobber med relevante problemstillinger. 

Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO og er med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring. 

Tidsskriftets målgruppe er hovedsakelig forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv, men det vil også ha en fremstilling som gjør det tilgjengelig for et bredere publikum.

Innholdet vil først og fremst bestå av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, men også kommentarer, debattartikler, intervjuer, bokanmeldelser og formidlingsartikler. 

Tidsskriftet vil utgi artikler hovedsakelig på norsk, men tar også imot artikler på engelsk, svensk og dansk. 

Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) i overensstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Ansvarlig redaktør

  Laster inn ...
  • Redaksjon

   Ansvarlig redaktør

   Kim Christian Astrup, forsker II ved NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

   Redaktører

   • Ingar Brattbakk, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet
   • Katja Johannessen, spesialkonsulent i Oslo kommune  

   Redaksjonsråd

   • Viggo Nordvik, forsker I ved OsloMet
   • Lena Magnusson Turner, forsker I ved OsloMet
   • Erling Røed Larsen, professor II ved Handelshøyskolen BI
   • Susanne Søholt, forsker I ved OsloMet
   • Anders Vassenden, professor ved Universitetet i Stavanger
   • Per Gunnar Røe, professor ved Universitetet i Oslo
   • Berit Irene Nordahl, forskningssjef ved NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet

   Kontakt

   E-post: boligforskning@oslomet.no

   Adresse:

   Tidsskrift for boligforskning v/Kim Astrup

   OsloMet – storbyuniversitetet

   Postboks 4 St. Olavs plass

   0130 Oslo, Norge