Utsnitt fra omslag Tidsskrift for boligforskning.

Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

Tidsskrift for boligforskning ble etablert i 2018 og kom med første utgave i november. Tidsskriftet skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskriftet retter seg mot en rekke ulike forskningsmiljøer i Norge og Norden, og forfattere inviteres bredt fra alle forskningsmiljøer som jobber med relevante problemstillinger. 

Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO og er med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring. 

Tidsskriftets målgruppe er hovedsakelig forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv, men det vil også ha en fremstilling som gjør det tilgjengelig for et bredere publikum.

Innholdet vil først og fremst bestå av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, men også kommentarer, debattartikler, intervjuer, bokanmeldelser og formidlingsartikler. 

Tidsskriftet vil utgi artikler hovedsakelig på norsk, men tar også imot artikler på engelsk, svensk og dansk. 

Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) i overensstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Ansvarlig redaktør

  Laster inn ...
  • Redaksjon

   Ansvarlig redaktør
   Kim Christian Astrup, forsker II ved OsloMet – storbyuniversitetet

   Redaktører
   Ingar Brattbakk, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet
   Katja Johannessen, spesialkonsulent i Oslo kommune  

   Redaksjonsråd 
   Viggo Nordvik, forsker I ved OsloMet
   Lena Magnusson Turner, forsker I ved OsloMet
   Erling Røed Larsen, professor II ved Handelshøyskolen BI
   Susanne Søholt, forsker I ved OsloMet
   Anders Vassenden, professor ved Universitetet i Stavanger
   Per Gunnar Røe, professor ved Universitetet i Oslo
   Berit Irene Nordahl, forskningssjef (NIBR) ved OsloMet - storbyuniversitetet

   Kontakt
   E-post: boligforskning@oslomet.no

   Adresse
   Tidsskrift for boligforskning
   v/Kim Astrup
   OsloMet – storbyuniversitetet
   Postboks 4 St. Olavs plass
   0130 Oslo
   Norge