Utredning om norskopplæring for personer med høyere utdanning innenfor Introduksjonsloven (spor 3)

En utredning om norskopplæring for personer med høyere utdanning (spor 3) bør eller kan tilbys ved universiteter og høyskoler.

Om prosjektet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utreder OsloMet på vegne av Kompetanse Norge hvorvidt norskopplæring for personer med høyere utdanning (spor 3) bør eller kan tilbys ved universiteter og høyskoler. Prosjektet skal også belyse eventuelle konsekvenser av dette. Det er et ønske at alle involverte aktører og interessenter blir hørt. Leveransen fra oppdraget skal styrke kunnskapsgrunnlaget til regjeringens planlagte satsninger for å fornye og forbedre norskopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Prosjektmedarbeidere

Laster inn ...