English version
Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Kort om

Mikkel Berg-Nordlies forskning er fokusert på analyser av interaksjon mellom statlige og ikkestatlige aktører, minoritetsrepresentasjon og minoritetspolitikk, og mediestudier.

Han arbeider særskilt med etnisk politikk, spesielt urfolkspolitikk, men også innvandrings- og integreringspolitikk. For det meste arbeider han i Russland og Norden, men han har også utført forskning i Kaukasus og Himalaya.

Berg-Nordlie er for tiden involvert i flere prosjekter om moderne samisk politikk i Finland, Norge, Russland og Sverige; og flere prosjekter som tar for seg utviklinger i russisk politikk.

Mer informasjon, deriblant publikasjonsliste, finnes i CVen (i høyre kolonne).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg-Nordlie, Mikkel (2021). No Past, No Name, No Place? Urban Sámi Invisibility and Visibility in the Past and Present. Aboriginal Policy Studies. Vol. 9.
https://journals.library.ualberta.ca/aps/index.php...

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda (2019). Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics . Vol. 4.

Berg-Nordlie, Mikkel; Bolshakov, Nikita (2018). The Critical Movement Against the 2010-2012 Education Reform in Russia: Networks, Organisations and Parties. Europe-Asia Studies . Vol. 70.

Berg-Nordlie, Mikkel (2018). New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigration. Journal of Rural Studies .

Berg-Nordlie, Mikkel (2018). The governance of urban indigenous spaces: Norwegian Sámi examples. Acta Borealia . Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/08003831.2018.1457316

Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Substitution in Sápmi. Metagovernance and Conflicts over Representation in Regional Indigenous Governance. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 8. Palgrave Macmillan.

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Climate change adaptation: governance in a fragmented and unsettled policy area. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.

Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Kropp, Sabine (2017). The Russian state as network manager: a theoretical framework. Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (Red.). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne; Berg-Nordlie, Mikkel; Holm-Hansen, Jørn; Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
http://www.palgrave.com/gb/book/9783319617015

Berg-Nordlie, Mikkel; Tkach, Olga (2016). "You are responsible for your people." The role of Diaspora leaders in the governance of immigrant integration in Russia. The Journal of Post-Soviet Democratization . Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig