English version
Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Kort om

Mikkel Berg-Nordlies forskning er fokusert på analyser av interaksjon mellom statlige og ikkestatlige aktører, minoritetsrepresentasjon og minoritetspolitikk, og mediestudier.

Han arbeider særskilt med etnisk politikk, spesielt urfolkspolitikk, men også innvandrings- og integreringspolitikk. For det meste arbeider han i Russland og Norden, men han har også utført forskning i Kaukasus og Himalaya.

Berg-Nordlie er for tiden involvert i flere prosjekter om moderne samisk politikk i Finland, Norge, Russland og Sverige; og flere prosjekter som tar for seg utviklinger i russisk politikk.

Mer informasjon, deriblant publikasjonsliste, finnes i CVen (i høyre kolonne).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg-Nordlie, Mikkel (2022). Norsk antisamisme i historie og nåtid. Døving, Cora Alexa (Red.). Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Kapittel 24. Universitetsforlaget.

Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An Urban Future for Sápmi?. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Conclusion. s. 245-259. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/11250/2994909

Berg-Nordlie, Mikkel; Andersen, Anna; Dankertsen, Astri (2022). Urban Indigenous Organizing and Institution-Building in Norway and Russia: By and For Whom?. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Chapter 4. s. 147-218. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/10037/25493

Berg-Nordlie, Mikkel; Andersen, Anna (2022). Cities in Sápmi, Sámi in the Cities. Indigenous Urbanization in the Nordic Countries and Russia. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Chapter 2. s. 54-106. Berghahn Books.

Berg-Nordlie, Mikkel; Andersen, Anna (2022). The Sámi and Sápmi: The People and the Land. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Chapter 1. s. 30-53. Berghahn Books.

Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Indigenousness and Urbanization. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. Introduction. s. 1-29. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/11250/2994908

Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. ISBN: 978-1-80073-264-3. 298 s. Berghahn Books.

Rabinovych, Maryna; Berg-Nordlie, Mikkel (2021). Regulating Minority Languages in Ukraine’s Educational System: Debate, Legal Framework and Implementation. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. 4. s. 83-110. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Berg-Nordlie, Mikkel (2021). ‘Sámi in the Heart’: Kinship, Culture, and Community as Foundations for Indigenous Sámi Identity in Norway. Ethnopolitics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449...

Berg-Nordlie, Mikkel; Skogerbø, Eli (2021). Sametingsvalg på sørnorsk. Valgkamp i en utfordrende valgkrets. Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (Red.). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Kapittel 9. s. 227-262. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig