English version
Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Kort om

Mikkel Berg-Nordlies forskning er fokusert på analyser av interaksjon mellom statlige og ikkestatlige aktører, minoritetsrepresentasjon og minoritetspolitikk, og mediestudier.

Han arbeider særskilt med etnisk politikk, spesielt urfolkspolitikk, men også innvandrings- og integreringspolitikk. For det meste arbeider han i Russland og Norden, men han har også utført forskning i Kaukasus og Himalaya.

Berg-Nordlie er for tiden involvert i flere prosjekter om moderne samisk politikk i Finland, Norge, Russland og Sverige; og flere prosjekter som tar for seg utviklinger i russisk politikk.

Mer informasjon, deriblant publikasjonsliste, finnes i CVen (i høyre kolonne).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg-Nordlie, Mikkel (2021). ‘Sámi in the Heart’: Kinship, Culture, and Community as Foundations for Indigenous Sámi Identity in Norway. Ethnopolitics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449...

Berg-Nordlie, Mikkel; Skogerbø, Eli (2021). Sametingsvalg på sørnorsk. Valgkamp i en utfordrende valgkrets. Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (Red.). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Kapittel 9. s. 227-263. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Berg-Nordlie, Mikkel; Saglie, Jo (2021). Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk. Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (Red.). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Kap. 1. s. 11-40. Cappelen Damm Akademisk.

Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (2021). De uregistrerte. Mennesker med samisk tilknytning utenfor Sametingets valgmanntall. Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (Red.). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Kap. 3. s. 67-100. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel; Pettersen, Torunn (2021). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. ISBN: 9788202697051. 266 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Berg-Nordlie, Mikkel (2021). No Past, No Name, No Place? Urban Sámi Invisibility and Visibility in the Past and Present. Aboriginal Policy Studies . Vol. 9.
https://journals.library.ualberta.ca/aps/index.php...

Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda (2019). Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics . Vol. 4.

Berg-Nordlie, Mikkel; Bolshakov, Nikita (2018). The Critical Movement Against the 2010-2012 Education Reform in Russia: Networks, Organisations and Parties. Europe-Asia Studies . Vol. 70.

Berg-Nordlie, Mikkel (2018). New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigration. Journal of Rural Studies .

Berg-Nordlie, Mikkel (2018). The governance of urban indigenous spaces: Norwegian Sámi examples. Acta Borealia . Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/08003831.2018.1457316

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig