English version
Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Kort om

Mikkel Berg-Nordlies forskning er fokusert på analyser av interaksjon mellom statlige og ikkestatlige aktører, minoritetsrepresentasjon og minoritetspolitikk, og mediestudier.

Han arbeider særskilt med etnisk politikk, spesielt urfolkspolitikk, men også innvandrings- og integreringspolitikk. For det meste arbeider han i Russland og Norden, men han har også utført forskning i Kaukasus og Himalaya.

Berg-Nordlie er for tiden involvert i flere prosjekter om moderne samisk politikk i Finland, Norge, Russland og Sverige; og flere prosjekter som tar for seg utviklinger i russisk politikk.

Mer informasjon, deriblant publikasjonsliste, finnes i CVen (i høyre kolonne).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg-Nordlie, Mikkel (2023). «Bysamiske kjerneområder» — hva kan vi si om samisk urbanisering og hvor bor bysamene?. Eira, Inger Marie Gaup; Pharo, Lars Kirkhusmo; Josefsen, Eva; Molstad, Christian Sørlien; Christensen, Cato (Red.). Samiske tall forteller 15. Kommentert samisk statistikk 2023. Sámi allaskuvla.

Berg-Nordlie, Mikkel (2023). «Stádasámij guovdásj bájke» — majt sáme urbanisierima birra diehtep ja goabbelin stádasáme årru?. Eira, Inger Marie Gaup; Pharo, Lars Kirkhusmo; Josefsen, Eva; Molstad, Christian Sørlien; Christensen, Cato (Red.). Samiske tall forteller 15. Kommentert samisk statistikk 2023. s. 142-159. Sámi allaskuvla.
https://samilogutmuitalit.no/sites/default/files/p

Berg-Nordlie, Mikkel ; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An Urban Future for Sápmi?. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. s. 245-259. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/11250/2994909

Berg-Nordlie, Mikkel ; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Indigenousness and Urbanization. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. s. 1-29. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/11250/2994908

Berg-Nordlie, Mikkel ; Andersen, Anna (2022). Cities in Sápmi, Sámi in the Cities. Indigenous Urbanization in the Nordic Countries and Russia. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. s. 54-106. Berghahn Books.

Berg-Nordlie, Mikkel ; Andersen, Anna (2022). The Sámi and Sápmi: The People and the Land. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. s. 30-53. Berghahn Books.

Berg-Nordlie, Mikkel ; Andersen, Anna; Dankertsen, Astri (2022). Urban Indigenous Organizing and Institution-Building in Norway and Russia: By and For Whom?. Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Red.). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. s. 147-218. Berghahn Books.
https://hdl.handle.net/10037/25493

Berg-Nordlie, Mikkel (2022). Norsk antisamisme i historie og nåtid. Døving, Cora Alexa (Red.). Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget.

Berg-Nordlie, Mikkel ; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (2022). An urban future for Sápmi? Indigenous urbanization in the Nordic states and Russia. ISBN: 978-1-80073-264-3. 298 s. Berghahn Books.

Rabinovych, Maryna; Berg-Nordlie, Mikkel (2021). Regulating Minority Languages in Ukraine’s Educational System: Debate, Legal Framework and Implementation. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. s. 83-110. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig