English version

IMPART - Urfolksrepresentasjon og storsamfunnspartier

IMPART-prosjektet studerer storsamfunnets politiske partier som arenaer for urfolkspolitisk aktivisme. Det ser på samisk representasjon og aktivisme både gjennom og opp mot slike politiske partier i Norge og Sverige. IMPART har et særlig fokus på hvorvidt, og hvordan, slik urfolkspolitisk aktivisme påvirker partienes politikk med tanke på konfliktene mellom «grønn» industri og urfolks naturbaserte tradisjonsnæringer.

IMPART tar for seg urfolks forhold til storsamfunnets politiske partier gjennom å se på mekanismer og praksiser i Norge og Sverige. Prosjektet har dessuten et spesielt fokus på hvordan urfolksaktivisme opp mot politiske partier påvirker sistnevntes politikk, når det gjelder konflikter mellom «grønn» industri og urfolks naturbaserte tradisjonsnæringer.

Hvordan og hvorfor har urfolkspolitiske aktivister prøvd å påvirke storsamfunnets politiske partier? Hvilke ulike modeller og praksiser finnes det for urfolksinklusjon i politiske partier, og for partiers kommunikasjon med urfolksrepresentanter? Hvorfor har noen partier skapt sine egne mekanismer for urfolksrepresentasjon, mens andre ikke har det? Har urfolks aktivitet opp mot storsamfunnets partier påvirket deres politikk når det gjelder «det grønne skiftet» - og om så, hvordan?

 • Mer om prosjektet

  Sammenligning av Norge og Sverige

  IMPART sammenligner to av statene som har delt Sápmi og samene mellom seg: Norge og Sverige. Disse to statene har liknende modeller for urfolksrepresentasjon – sameting valgt av og blant samer – men de har likevel svært ulike dynamikker mellom urfolk og storsamfunnets politiske partier. Det finnes også iøynefallende forskjeller mellom hvordan ulike partier i Norge forvalter samisk interesserepresentasjon.

  Hvordan oppstod disse forskjellene, og hvordan slår de ulike strukturene og praksisene ut? Kan majoritetsbaserte politiske partier være arenaer som gir urfolk økt innflytelse, eller begrenser partiene seg til en mer symbolsk form for urfolkrepresentasjon, eller sågar kooptering? Hvordan påvirker ulikheter i urfolk-parti dynamikken forholdet mellom stat og sameting i Norge og Sverige?

  Hvem utfører prosjektet

  Prosjektet ledes fra NIBR-OsloMet og gjennomføres av en gruppe forskere som består av (alfabetisk) seniorforsker Mikkel Berg-Nordlie (prosjektleder, NIBR-OsloMet), forsker Anna Maria Fjellström (INSARC), assistant professor Ragnhild Nilsson (Mid Sweden University), og forskningsprofessor Jo Saglie (ISF).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Eksterne prosjektdeltakere

  Laster inn ...