English version

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

ARDUs hovedmål er å produsere kunnskap om hvordan etnisitet, språk og regional-lokal identitet virker i sammenheng med politisk reform i Ukraina.

ARDUs hovedmål er å produsere kunnskap om hvordan etnisitet, språk og regional-lokal identitet virker i sammenheng med politisk reform i Ukraina.

Sekundære mål er:

  • Deltakere

    Laster inn ...