English version

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

Dette prosjektet ser på effekten av grenseoverskridende samarbeid på helse og velferd mellom Norge og Russland i Barentsregionen de siste 20 årene.

Om prosjektet

Prosjektet RE:BARENTS studerer effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag.

Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, som er engasjert i dette samarbeidet.

Prosjektet studerer også hvordan personer, institusjoner og lokalsamfunn tilpasser seg de geopolitiske endringer som har kommet som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

RE:BARENTS har både akademiske (NORCE Research) og ikke-akademiske (Barentssekretariatet og KS) partnere, og tre masterstudenter ved OsloMet er tilknyttet prosjektet (se hvem under kontaktinformasjon).

Du lese mer og følge utviklingen i prosjektet her (uni.oslomet.no)

Laster inn ...