English version

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

Dette prosjektet ser på effekten av grenseoverskridende samarbeid på helse og velferd mellom Norge og Russland i Barentsregionen de siste 20 årene.

Om prosjektet

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, som er engasjert i dette samarbeidet. Vi vil også studere samarbeidet mellom myndigheter på ulike nivåer i de to landene. RE:BARENTS har både akademiske og ikke-akademiske partnere og vil bidra til å identifisere innsikter som kan brukes til å videreutvikle det norsk-russiske samarbeidet på helse- og velferdsområdet.

Du lese mer og følge utviklingen i prosjektet her (uni.oslomet.no)

    Laster inn ...