English version

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

Det primære målet med prosjektet er å generere ny kunnskap til å måle inkludering i boligmarkedet, og bruke dette for å forstå den lokale dynamikken i boligmarkedet. Kunnskapen kan brukes til å stimulere byer til å utvikle en mer aktiv og omfattende boligpolitikk.

    Laster inn ...