Kompetansekartlegging – negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren og i tjenester som møter nyankomne flyktninger og innvandrere

Denne kartleggingen vil dels omfatte en kunnskapsstatus over foreliggende forskning.

I tillegg vil det bli gjort en todelt kartlegging, dels basert på kvalitative intervjuer blant relevante kommunale tjenester og berørte brukerorganisasjoner og dels en survey til relevante tjenester i samtlige norske kommuner.

Det overordnede rammeverket bygger på et tredelt kompetansebegrep, fenomenforståelse, handlings- og henvisningskompetanse og samhandlingskompetanse. Både avdekkerkompetanse og forebyggingskompetanse er en del av studien, samt de som utsettes og de som utsetter andre for dette.   

Endelig rapport: Kompetansekartlegging – negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren og i tjenester som møter nyankomne flyktninger og innvandrere (NIBR-rapport 2022:14).

Medlemmer

Laster inn ...