Evaluering av utprøving av kvitteringsordning

Oslo politidistrikt gjennomfører en utprøving av en kvitteringsordning ved personkontroll.

Denne utprøvingen skal evalueres for å vurdere om en større utprøving skal finne sted, evnt om ordningen skal rulles ut nasjonalt.

I oppdraget skal det vurderes om utprøvingen av en kvitteringsordning fører til økt trygghet og tillit, og gi anbefalinger om eventuell «utrulling» av ordningen nasjonalt, samt hvilke justeringer som å så fall bør gjøres.

Prosjektet er relatert til diskriminering og «overkontroll» av etniske minoriteter, og hvorvidt ordningen bidrar til å øke tilliten til politiet blant etniske minoriteter. 

Det er Oslo Economics som leder prosjektet.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...