Nordisk komparativ analyse av integrering av flyktninger - en oppfølging (NORDIC-INTRO 2)

NORDIC-INTRO 2 utforsker nærmere utvalgte hovedfunn fra det første NORDIC INTRO-prosjektet som resulterte i rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees».

  • Deltakere

     

    Laster inn ...

Om prosjektet

Det første NORDIC INTRO-prosjektet resulterte i rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees». I dette prosjektet utvider vi analysene til å inkludere et lengre tidsperspektiv gjennom statistiske analyser av flyktningers integrering på arbeidsmarkedet fra 2008-2019. Disse analysene vil både fungere som viktige kontrollanalyser av hovedfunnene i den første rapporten, samt frembringe et bredere kunnskapsgrunnlag for videre politikkutvikling vedrørende flyktningers integrering på arbeidsmarkedet i nordiske land.