DISKOMMU

Opplevd diskriminering: utvikle metode(r) for kartlegging og samarbeid med utvalgte kommuner

For å kunne motvirke og forebygge rasisme og diskriminering, er det behov for kunnskap om forekomst og opplevelser. Flere kommuner har handlingsplaner eller strategier for å forebygge rasisme og diskriminering, og det er ønskelig at flere kommuner arbeider med forebygging lokalt.

Formålet med prosjektet er å utvikle en eller flere metoder for å kartlegge opplevd rasisme og diskriminering, dette vil understøtte kommunenes arbeid og stimulere til styrket innsats på feltet. Oppdraget skal bidra til høy deltakelse i samfunnslivet for innvandrere og etterkommere.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Laster inn ...